Tombolapladsen bliver igen en grøn oase i midtbyen. Illustration Land+
Her kan du se, hvordan Tombolapladsen indrettes. Entreprenøren og hans folk skal efter planen være færdig med projektet i begyndelsen af december. Klik på billedet og se skitsen i stor størrelse. Illustration Land+

Om udviklingen af Kolding midtby
Byrådet har afsat 25 mio. kr. til at styrke bymidten i Kolding som led i en særlig coronapakke, der skal holde gang i hjulene. I løbet af 2020 får den gamle bykerne et markant løft med grønne oaser, flere træer, legepladser, bedre opholdspladser, ny belysning og øget tilgængelighed. Alt sammen i gode materialer og flot design. Indsatsen bliver fulgt op med en omfattende renovering af Borchs Gård næste år.

Du kan læse mere om projektet på oversigtssiden www.kolding.dk/bymidte

Byrådet har afsat 25 mio. kr. til at give dele af Kolding midtby et markant løft i 2020. Det første projekt går i gang i næste uge, hvor Tombolapladsen skal omdannes til et grønt åndehul med træer, buske og stauder, hyggelige opholdsmuligheder, ny belægning og bedre belysning. Men før oasen bliver en realitet, skal der ryddes, graves og bygges, og det kan ikke undgås at skabe gener for butikker, beboere og byens gæster.

”Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at minimere generne mest muligt. Tombolapladsen vil være åben for byens gæster, og man vil stadig kunne handle i butikkerne. Men i anlægsperioden frem til starten af december må man indstille sig på, at det kan blive lidt mere besværligt at komme frem, entreprenørens folk vil arbejde på pladsen med alt, hvad det indebærer, og kunderne kommer måske til at slæbe lidt grus med ind i butikkerne,” forklarer landskabsarkitekt Thomas Thinghuus fra Kolding Kommune.

Inspiration fra nåleskoven

Den grønne oase er designet med inspiration fra den midlertidige nåletræsskov, som lå på Tombolapladsen frem til sommeren 2019.

”Nåletræsskoven var en slags prototype, hvor vi prøvede forskellige ideer af. Vores evaluering baseret på interviews med brugerne viste, at borgerne var meget glade for at have et grønt åndehul midt i byen, hvor man kunne sidde og hygge sig. Nu bygger vi videre på erfaringerne fra nåletræsskoven og laver en varig løsning,” forklarer Thomas Thinghuus.

Pladsen ryddes

Det er entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S, som har vundet opgaven med at omdanne Tombolapladsen til en grøn oase. Når arbejdet starter i næste uge, bliver hele pladsen ryddet for inventar. Det mindste træ, som trives dårligt, fældes, og den eksisterende belægning pilles op. Alt skal væk med undtagelse af springvandet og det store lindetræ.

Den nye oase

Herefter begynder arbejdet med at skabe den nye grønne oase. Det etableres tre store bede i plantekasser af stål. Bedene beplantes med træer (fuglekirsebær, skovfyr og bærmispel), buske (dværgfyr, rødbladet hyld og japansk snebolle) samt masser af stauder som f.eks. løvefod, astlibe, mosebunke, dværgmispel og engelsød. Den lave betonmur ud mod Bredgade erstattes af en plantekasse.

”Sammenlignet med nåleskoven får vi et lille stykke bynatur, som er mere varieret og spændende. De stedsegrønne vækster vil stadig lyse op om vinteren, og i sommerhalvåret vil der være masser af blomstrende træer, buske og stauder,” forklarer Thomas Thinghuus.

Rundt om bedene vil der være masser af siddemuligheder i form af bænke med ryglæn og drømmesenge i træ, og langs plantekassen ud mod Bredgade kommer der cykelstativer.

Ny belægning og lys

Den nye belægning på Tombolapladsen kommer til at svare til den, der er brugt i den nyrenoverede del af Jernbanegade med røde teglklinker i fire forskellige nuancer lagt i sildebensmønster. Halvdelen af de røde klinker hentes fra Søndertorv og Søndergade, mens Tombolapladsens nuværende klinker til gengæld skal genbruges i Borchs Gård, som renoveres næste år.

”Vi får en flot belægning, som er mere spraglet og har mere liv end den nuværende. Når klinkerne lægges i sildebensmønster, får vi også en mere stærk og robust belægning, hvor klinkerne ikke så let forskubber sig,” forklarer Thomas Thinghuus.

Endelig får Tombolapladsen ny, moderne belysning fra en fritstående mast med spots, som vil oplyse pladsen langt bedre end i dag og samtidig give mulighed for at skabe en mere varieret og spændende belysning – læs mere om den nye belysning.

Hvad skal pladsen hedde?

Mens Tombolapladsen renoveres, vil Kolding Kommune overveje, hvad navnet skal være på den centralt placerede plads.

”Vi er flere gange blevet gjort opmærksom på, at Tombolapladsen ikke er et officielt navn, men snarere et navn, som gradvist har vundet indpas, efter der midt i nullerne blev givet tilladelse til at opstille en tombola på hjørnet af Søndergade og Helligkorsgade. Nu prøver vi i samarbejde med Kolding Stadsarkiv at grave lidt dybere i, hvad baggrunden for navnet er. Samtidig vil vi overveje, om vi skal benytte lejligheden til at finde et andet og mere relevant navn,” oplyser Thomas Thinghuus.

Artiklen er publiceret 11. september 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey