Miljø- og Fødevareministeriet har efter fundet af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet bedt vandværkerne om at kontrollere for stoffet ved indvindingsboringer til vandværker.

Kolding Kommune har straks efter offentliggørelsen af ministeriets udmelding taget kontakt til vandværkerne i kommunen, og opfordret til omgående at sætte prøvetagning og analyse i gang. Kolding Kommune er i tæt kontakt med vandværkerne også i det videre forløb.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et pesticid, der tidligere er brugt til at bekæmpe svamp. Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i årene 1982 til 2000 og blev brugt ved dyrkning af blandt andet hvede og kartofler samt frugt og grønt.

Yderligere information: Miljø- og Fødevareministeriet

Artiklen er publiceret 29. april 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey