Ved efterårsrengøringen fjernes nedfaldne blade, kviste og andet affald fra regnvandsristene.
Fejemaskinerne plejer at fjerne omkring 300 tons affald fra de kommunale veje og cykelstier ved efterårsrengøringen.

Når Kolding Kommune de kommende uger sender fejemaskinerne ud for at feje og vaske de kommunale veje og cykelstier, så handler det i høj grad om at forebygge oversvømmelse og vand på vejene.

”Her i oktober har vi fået store mængder regn. Hvis rendestensristene langs vejene stopper til med nedfaldne blade og kviste, kan vandet ikke løbe bort, og så får vi for alvor problemer med oversvømmelse og vand på vejene,” forklarer skov- og landskabsingeniør Lars Barsballe, Kolding Kommune.

Selv om kommunen to gange årligt sender feje- og vaskemaskinerne ud på de kommunale veje og cykelstier, så er det ikke noget garanti for, at regnvandsristene aldrig stopper til.

”Vi forsøger selvfølgelig løbende at holde øje med ristene. Men hvis man opdager, at risten uden for ens hus er stoppet til, så er man meget velkommen til at tage en kost eller en rive og fjerne materialet. Alternativet kan man give kommunen besked via funktionen Giv et praj, hvis det altså drejer sig om en kommunal vej,” siger Lars Barsballe.

Tidsplan

Efterårsrengøringen starter i Kolding by i uge 45 med to hold. På de større veje kører hver gruppe i et såkaldt ”tog” bestående af to små fejemaskiner og to store maskiner, der både fejer, suger og vasker.

”Vi fylder godt på vejene, når vi kommer med vores fejemaskiner, så jeg håber, at trafikanterne vil vise hensyn og holde afstand, når de møder karavanen,” siger Lars Barsballe.

I uge 45 vil der også være efterårsrengøring i byerne Viuf, Almind, V. Nebel, Jordrup, Lunderskov, Nr. Bjert, Rebæk og Skanderup. Herefter fortsættes rengøringen i de næste to uger i kommunens øvrige byer.

Flere tons affald indsamles

Ud over nedfaldne blade fjernes der sand, henkastet affald, osv. ved den store efterårsrengøring, og sammenlagt bliver det til en anseelig mængde.

”Ved efterårsrengøringen plejer vi faktisk at fjerne 300 tons affald fra vejene, så fejning og vask bidrager i høj grad også til at holde vores omgivelser pæne. Endelig hjælper fejningen til at holde ukrudt nede, så det ikke ødelægger belægningen,” oplyser Lars Barsballe.

Grundejernes ansvar

Mens kommunens sørger for rengøring af kommunale veje og cykelstier, så er det grundejernes ansvar at holde fortove og private fællesveje rene.

”Som grundejer har man ansvaret for at renholde fortovet ud for egen grund. Ansvaret for private veje og private fællesveje er placeret hos grundejerne, der ofte vil være organiseret i en grundejerforening eller et vejlaug. Den allervigtigste opgave, når man gør rent, er at sørge for at holde rendestensristene rene, så vandet kan løbe bort,” siger Lars Barsballe.

Artiklen er publiceret 24. oktober 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey