Der var stor interesse, da erhvervs-uddannelserne havde åbent hus. Her er det på Hansenberg.

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget har i marts 2020 bekræftet målsætningen om, at 30 % af de unge, skal søge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. De nuværende tal dækker de unge i Koldings folkeskoler, men der er endnu ikke data om de unge fra Kolding, der er på efterskoler. Søgningen fra de unge på efterskoler vil kunne rykke den samlede søgning til erhvervsuddannelserne. I 2019 søgte i alt 18,7 % af de unge i Kolding Kommune en erhvervsuddannelse efter grundskolen. På landsplan var det tal 20 %.

Flere unge i Kolding vil være faglærte. Der er en flot stigning fra 2019 til 2020 i andelen af unge i Kolding, der søger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

En erhvervsuddannelse åbner mange døre til et alsidigt og interessant arbejdsliv. Det kan også være en vej til videre uddannelse. Mange virksomheder har brug for dygtige faglærte, der kan udvikle nye produkter og løsninger med afsæt i praktiske erfaringer. Virksomhederne vil også de kommende år have en stor efterspørgsel efter dygtige faglærte, der kan bidrage til virksomhedernes udvikling. Men på trods af de gode jobmuligheder er der alligevel relativt få unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Derfor vedtog Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i 2019 en målsætning om, at 30 % af de unge skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Målsætningen udspringer af de seneste års fokus på, at erhvervsuddannelser skal højere op på de unges radar, når de vælger uddannelser efter folkeskolen. Eksempelvis har Kolding Kommune samarbejdet med Business Kolding, Koldings uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at gennemføre store Uddannelses- og Fritidsjobsmesser i 2018 og 2019 for ledige og elever i udskolingen.

Nu har de unge i kommunens 9. og 10. klasser valgt, hvad de vil søge ind på efter sommerferien, og resultaterne er meget positive. I 2019 søgte 17,6 % en erhvervsuddannelse, mens tallet for 2020 er oppe på 21,5 %. Det er en stigning på 3,9 procentpoint. Senere på foråret kommer data fra de unge på efterskolerne, og håbet er, at de følger tendensen med øget søgning mod erhvervsuddannelserne.

Poul Erik Jensen (S) Formand for Arbejdsmarkedsudvalget udtaler: ”Virksomhederne i Kolding efterspørger flere dygtige faglærte, og vi arbejder målrettet på, at flere unge skal vælge den vej. Der er så mange gode muligheder i livet som faglært. Derfor er meget glædeligt, at flere unge i folkeskolerne nu søger mod erhvervsuddannelserne. Men vi er ikke i mål endnu”.

Kristina Jørgensen (DF) Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget udtaler: ”Det er rigtig positivt at se, at flere unge i Koldings folkeskoler nu kigger mod erhvervsuddannelserne. Det er godt for de unge, og det er godt for virksomhederne. Både folkeskolerne og Ungecentret gør en stor indsats for, at de unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Det vil vi bygge videre på, og derfor har vi netop igangsat flere nye indsatser, så endnu flere unge vil søge en erhvervsuddannelse.”

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey