Folk stod i kø for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget, da fristen udløb torsdag.

Næsten dobbelt så mange borgere i Kolding Kommune har brevstemt til Europa-Parlamentsvalget sammenlignet med valget i 2014.

De seneste dage har der været travlhed i brevstemmelokalet i Havestuen på Kolding Rådhus, og i perioder har folk stået i kø for at afgive deres stemme.

Torsdag den 23. maj udløb fristen for at brevstemme til EU-valget. Nu er brevstemmerne talt op, og i alt har 2.951 koldingborgere stemt til Europa-Parlamentsvalget mod 1.486 ved EU-valget i 2014.

Hvad det øgede antal brevstemmer skyldes, er umuligt at sige. En stigende interesse for valget til Europa-Parlamentet kan være én forklaring. Den seneste uge har man kunnet brevstemme til både EU-valget og folketingsvalget på samme tid, og det har måske også fået flere til at brevstemme.

På søndag går Danmark til valg for at vælge de danske repræsentanter til Europa-Parlamentet. På www.kolding.dk/eu19 kan du læse mere om valget.

5. juni – på Grundlovsdag - følger valget til Folketinget. Her kan du fortsat brevstemme til og med 1. juni. Læs mere om, hvornår du kan brevstemme på www.kolding.dk/brevstem.

Artiklen er publiceret 24. maj 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey