FAKTA om genåbning af plejehjem, aktivitetspladser og døgnrehabilitering
Kolding Kommune kan i morgen åbne op for yderligere besøg på de kommunale tilbud. Hverdagen er dog ikke helt, som den var før covid-19-epidimien. Dette betyder blandt andet:

  • at besøgende kan forvente, at både personale og skilte kan hjælpe dem med at holde god adfærd under besøgende
  • at det forsat er vigtigt, at besøgende sørger for god håndhygiejne, behørig afstand, udeblivelse ved sygdomssymptomer og begrænsning af fysisk kontakt
  • at busser, rickshaw-cykler og plejehjemmenes cafeterier først genåbnes 15/7
  • at aktiviteter med frivillige først genstartes den 1/8.

Alle Kolding Kommunes plejehjem, aflastningspladser og døgnrehabiliteringstilbud åbner i morgen op for både indendørs og udendørs besøg. Det er en glædens dag, hvor flaget skal hejses efter nogle lange måneder, siger områdechef.

Allerede i morgen – torsdag den 2. juli – venter en ventet og glædelig dag for både beboerne og de pårørende på Kolding Kommunes Kommunes plejehjem, aflastningspladser og døgnrehabiliteringstilbud. For første gang siden nedlukningen af Danmark i starten af marts kan de se frem til både at kunne foretage inden- og udendørs besøg.

”Flaget skal hejses efter nogle meget lange måneder. Vi har arbejdet på højtryk for både at sikre beboerne og de pårørende, og vi er ekstra glade for, at vi nu kan åbne op for, at de kan få besøg under mere normale omstændigheder,” siger Gitte Meyer Larsen, Chef for plejehjem, Aktivitet og Køkken ved Kolding Kommune.

Både personale og beboere på de forskellige tilbud kan hjælpe til med god adfærd, så genåbningen sker på en forsvarlig måde. Det betyder, at man som besøgende stadig skal have fokus på god håndhygiejne, behørig afstand og at man ikke foretager besøg hvis man har symptomer på sygdom.

”Ledelse og personalet på plejehjemmene vil altid være behjælpelige med at vejlede de besøgende. Vi sender information ud og hænger skilte op. Skal man på besøg er det vigtigt, at hjælper os med at holde god adfærd og hjælper os med at spritte af og rengøre efter sig selv,” siger Gitte Meyer Larsen, der samtidigt opfordrer til, at man så vidt muligt forsøger at sprede besøgene ud, så alle ikke kommer på én gang.

”Vi har kage og ekstra kaffe på kanden fra i morgen og hele weekenden, så vi vil meget gerne have hjælp til at fordele de længe ventede besøg, så alle kan besøge deres kære, men samtidigt hjælpe os med, at vi ikke er for mange på én gang,” siger hun.

De nye besøgsmuligheder er udsendt fra Sundheds- og Ældreministeriet, og de er et naturligt led i den gradvise genåbning af Danmark. Det indebærer også. at myndighederne kan lukke plejehjem for besøg, hvis der skulle komme et udbrud af covid-19 på et af tilbuddene eller hvis smittetrykket generelt stiger.

Men spørger man Gitte Meyer Larsen, så ændrer det ikke på, at det er en god nyhed for både besøgende og borgere, som kan se frem til medgang efter en svær periode.

”Når vi kigger tilbage på de sidste måneder, så skylder vi en stor tak til alle pårørende og borgerne. Tak for både blomster, chokolade, breve, tanker og omsorg til både medarbejdere og borgere. Det har skabt glæde og gjort hverdagen nemmere i en svær tid,” siger Gitte Meyer Larsen, der også tænker på alle de medarbejdere, der har arbejdet hårdt for at sikre de bedste forhold under nedlukningen.

”Både ledelse og medarbejdere har været opstillingsparate og hverdag passer på både borgere, pårørende og sig selv. Vi skylder dem en stor tak for flot indsats, der er har haft en uvurderlig betydning i en svær tid.”

Artiklen er publiceret 01. juli 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey