Der er mere om fundraising på www.kolding.dk/fundraising 

I 2019 prøver Fundraising-enheden noget nyt, og afholder derfor nogle mere overordnede/generelle seminarer, hvor foreningerne bliver blandet på kryds og tværs.

I stedet for fx at udbyde et seminar målrettet Fritid- og Idrætsområdet, så vil der fremadrettet ikke blive skelet til hvor man kommer fra og hvad man repræsenterer af forening eller område. Håbet er, at det måske vil skabe dynamik og synergi foreningerne imellem.

- Når nu vi ryster posen og vælger, at gribe det an på en ny måde, så skyldes det ikke, at vi ikke har haft succes med vores tidligere metoder. For det har vi faktisk. Vi har lavet analyser og tilfredshedsundersøgelser på hvert eneste afholdt seminar i 2018 og har fået positiv feedback på samtlige af dem, fortæller fundraising-koordinator, Mette Kuntz Jensen, Kolding Kommune.

I Kolding Kommune hedder det sig, at ”Vi arbejder på tværs, og at vi i samspil skaber løsninger på tværs”. Det kan Fundraising-enheden, sagtens nikke genkendende til, da enheden sådan set er indbegrebet af samspil og løsninger på tværs. Der er ikke egne projekter der skal realiseres, enheden er afhængig af at spille sammen med nogle andre og ved hvor vigtigt det er, at sætte det rigtige hold. Det er det, som gerne skal gives videre til kommunens mange frivillige foreninger, som ofte ser hinanden som konkurrenter og konkurrerer om de samme midler.

- Vi vil dog ikke helt slippe tematiseringen af seminarerne. I stedet vælger vi at dykke ned i nogle konkrete emner som for eksempel formidling eller økonomi, ligesom vi ”tager egen medicin” og inviterer nogle gæste-oplægsholdere ind således vi, som undervisere, også stiller med det helt rigtige hold fra gang til gang, fortæller Mette Kuntz Jensen.

Foreløbigt er planen at afvikle et seminar i kvartalet, hvor nogle vil være af generel karakter og måske primært henvende sig til ”nye i faget”, mens der andre gange vil blive dykket ned i et konkret emne og bygget videre på den viden og de erfaringer nogle af foreningerne efterhånden har oparbejdet.

 

 

Klokkeslæt og konkret indhold ligger ikke fast endnu, men der arbejdes ud fra følgende datoer, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

12. marts 2019
21. maj 2019
10. september 2019

Artiklen er publiceret 15. Januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey