Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Genbrugspladserne holder foreløbigt lukket frem til 30. marts 2020.

Borgerne i Kolding Kommune er vant til at komme på genbrugspladsen, når det passer dem med Genbrug 24-7. Det kan de ikke komme i øjeblikket. Medarbejderne, der får pladsen til at køre, er hjemsendt. Det hele handler om at stoppe smittespredning af coronavirus.

Siden er redigeret 24. marts 2020 med oplysning om, at myndighederne har forlænget nedlukningen af offentlige institutioner, også genbrugspladser, foreløbigt frem til 13. april. 

 

Mange er kørt forgæves til genbrugspladsen i løbet af de første par døgn efter nedlukningen af landets offentlige funktioner.

 

For affaldet må blive hjemme indtil videre.

 

Genbrugspladserne holder lukket for at begrænse smitten af coronavirus.

 

- Jeg forstår godt, at mange gerne vil på genbrugspladsen med haveaffald og andre materialer her og nu. Men vi er nødt til at bede borgerne om at holde deres genanvendelige affald hjemme. Hen over en weekend på denne tid af året kommer der godt 4000 borgere på genbrugspladserne. Selvom de ikke er i meget tæt kontakt med hinanden eller de ansatte, er det alligevel et stort knudepunkt, siger by- og udviklingsdirektør Merete Dissing, Kolding Kommune.

 

Hvad gør du så med affaldet?

  • Saml haveaffaldet sammen. Så har du samtidig gjort en god gerning for havens smådyr og insekter.
  • Slå dit pap sammen i bundter. Det fylder mindre derhjemme – og gør det nemt at komme af med senere. Giv de bedste og sjoveste kasser til børnene og lav en paplandsby, en papborg eller papskjolde og sværd.
  • Brug den lokale miljøstation til papir, hård plast, metal og glas.
  • Sorter og gem resten af dit affald til genbrug og genanvendelse indtil foreløbigt 13. april.

Derfor lukker Genbrug 24-7

Som så mange andre offentligt ansatte er pladsernes medarbejdere sendt hjem, hvis de ikke har kritiske arbejdsfunktioner. Men i Kolding Kommune kan man normalt få adgang udenfor den bemandede åbningstid med Genbrug 24-7.

 

Så hvorfor er det nødvendigt at holde lukket?

 

- Der er mange flere medarbejdere på en genbrugsplads hen over døgnet, end man som borger ser eller lægger mærke til. Genbrugspladsen er jo ikke sidste stop på affaldets vej. Det skal videre til genbrug og genanvendelse, og vi får meget store mængder ind hver dag. Hvis medarbejderne ikke mødte ind hver morgen og sørgede for at sende affaldet videre, ville containerne lynhurtigt blive overfyldt, og vi ville have skidt og skrald liggende over hele pladsen, siger Merete Dissing, Kolding Kommune.

 

Fakta om affald og genbrug

  • Onsdag 11. marts meddelte regeringen, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skulle sendes hjem fra arbejde hurtigst muligt og i foreløbigt to uger frem. 23. marts blev perioden for hjemsendelse af offentligt ansatte og nedlukning af offentlige institioner forlænget til 13. april. 
  • Aflevering af affald til genbrug er ikke såkaldt ”kritisk forsyning”. Derfor er genbrugspladserne og storskraldsordningen lukket ned ind til videre.
  • Beslutningen om at lukke genbrugspladserne følger KL’s anbefalinger.
  • Indsamling af dagrenovation skal til gengæld opretholdes, så skraldespanden tømmes som normalt.
  • Kommunens miljøstationer til papir, hård plast, metal og glas kan også fortsat bruges.
Artiklen er publiceret 15. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey