En offentlig indsamling, skal altid anmeldes til Indsamlingsnævnet – får man ikke anmeldt sin indsamling og indbetalt gebyret, risikerer man en bøde.

Crowdfunding er et relativt nyt begreb i Danmark, men i realiteten dækker det over et gammelt og velkendt koncept. Det handler om at indsamle penge – som det fx kendes fra en klassisk indsamling med raslebøssen. Crowdfunding foregår dog online, ofte via de sociale medier og midlerne kommer fra dit netværk (crowd), hvorfor mange også kender det som ”netværksfinansiering”.

En offentlig indsamling – som fx crowdfunding – skal altid anmeldes til indsamlingsnævnet jf. indsamlingsloven. Det er dog ikke alle der er opmærksomme på det, og derfor risikerer at komme i klemme med lovgivningen på området. Seneste eksempel som også har været omtalt i medierne, er en 22-årig kvinde der ville samle ind, via en facebook-indsamling, til sin fars bisættelse. Hun var ikke bevidst omkring reglerne og havde derfor ikke anmeldt indsamlingen til indsamlingsnævnet og risikerer nu en bøde.

Kolding Kommunes Fundraising-enhed har længe været opmærksomme på denne problematik, og valgte derfor bevidst også at tage det med som et tema, da de tilbage i 2017 udviklede en ”Juridisk ABC”. Den juridiske ABC har netop til formål at give projektejere eller projektledere overblik over de mange juridiske faldgruber der kan være, når man på den ene eller måde skal rejse midler til et givent projekt.
Der er desuden en anden potentiel faldgrube ved crowdfunding; der kan – i hvert fald ved indsamlinger oprettet i Facebook og på udenlandske crowdfunding-sider, være en usikkerhed forbundet med udbetaling af det indsamlede beløb, da det i nogle tilfælde kræver man opretter en udenlandsk konto for på den måde ikke at blive underlagt de europæiske regler for hvidvask.

Fundraising-enheden anbefaler blandt andet en platform som den danske www.booomerang.dk til crowdfunding-kampagner. Den pågældende side har været benyttet til flere projekter og både service og sikkerhed har været tilfredsstillende. Står du overfor at skulle rejse midler via en indsamling/crowdfunding men har svært ved at gennemskue reglerne, så kontakt gerne Kolding Kommunes Fundraising-enhed, der står klar med rådgivning og vejledning.

Står du overfor andre former for fundraising, uanset karakter, så kan det varmt anbefales at du læser den Juridiske ABC fra Kolding Kommune. Der er desuden mange andre gode tips, tricks og værktøjer på www.kolding.dk/fundraising

 

 

Artiklen er publiceret 05. Oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey