Borchs Gård skal renoveres for 15,6 mio. kr. og står forventeligt færdigrenoveret den 1. juni 2021.

Mange nye projekter forskønner Kolding midtby
Renoveringen af Borchs Gård er ét af ni projekter, der i løbet af det næste års tid kommer til at forskønne Kolding midtby. Ud over Borchs Gård omfatter midtby-projekterne renovering af Vestertorv, Søndertorv, Søndergade, Tombolapladsen og en række mindre projekter, der skal skabe mere grønt og flere opholdsrum i byen. Finansieringen af projekterne stammer fra en pulje på 121 mio., der skal støtte erhvervslivet og beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen. på siden kolding.dk/bymidte kan du følge med i projekterne.

Bliv klogere på den nye Borchs Gård og kom med dine input
Lørdag den 27. juni kl. 11-14 står repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen og tegnestuen Mejeriet klar i Borchs Gård til at præsentere rammerne for den nye Borchs Gård og modtage input fra interesserede borgere. Mød dem på den lille plads mellem Borchs Gård og Bredgade.

Borchs Gård i Kolding står over for en stor renovering, som byrådet har øremærket 15,6 mio. kr. til. Lørdag den 27. juni kl. 11-14 står repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen og tegnestuen Mejeriet klar i Borchs Gård til at præsentere rammerne for den nye Borchs Gård og modtage input fra interesserede borgere.

De første skridt til at indfri et mangeårigt ønske om at forskønne Borchs Gård er taget. Rammerne for renoveringen er klar, men By- og Udviklingsforvaltningen vil gerne have input fra borgerne til, hvordan de skal udfyldes.

- Borchs Gård skal fungere som en hyggelig og grøn velkomstplads for besøgende til Kolding midtby og en del af renoveringen ligger derfor fast. Fx skal Borchs Gård kunne rumme det samme antal p-pladser som hidtil. Men meget er stadig åbent og vi håber, at vi får mange gode idéer og ønsker til pladsen den 27. juni, fortæller landskabsarkitekt Thomas Thinghuus fra By- og Udviklingsforvaltningen, som er projektleder på opgaven.

Borchs Gårds historie i spil
Arbejdet med at udvikle og omdanne Borchs Gård sker i samarbejde med tegnestuen Mejeriet, der medbringer plancher den 27. juni for at vise, hvordan rammerne i Borchs Gård er tænkt.

- Ud over p-pladserne, ligger det fast, at pladsen skal kunne være multifunktionel, så den kan anvendes til events som markedsdage og koncerter. Derudover skal vi have mere grønt ind i Borchs Gård, toiletterne skal flyttes og være bedre og endelig ligger det også fast, at vi skal have nye affaldsløsninger, siger Thomas Thinghuus.

Han fortæller videre, at det er meningen, at Borchs Gårds historie skal i spil. Ligeledes bliver sammenhængen med gågaderne og Akseltorv også et vigtigt element i renoveringen af Borchs Gård.

Thomas Thinghuus er også i dialog med ejerne af ejendommene, der omkranser Borchs Gård og samler deres ønsker og idéer til pladsen. Efter den 27. juni går arbejdet med at detailplanlægge og projektere arbejdet i gang. I løbet af efteråret bliver opgaven sendt i udbud og arbejdet begynder forventeligt i begyndelsen af næste år. Det er planen, at den nye Borchs Gård skal stå færdigt den 1. juni 2021, og dermed i god tid, før Tour de France-karavanen kommer til byen.

Artiklen er publiceret 23. juni 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey