Nu kommer linje 5 igen til at betjene Skovæblevej i Bramdrupdam. Arkivfoto.
Her kan du se, hvordan Linje 5 kører i Bramdrup i dag (grøn), og de nye strækninger - markeret med blåt - som kommer til fra 30. juni.

Når bybussernes sommerkøreplan træder i kraft 30. juni, bliver det lettere for beboerne i Bramdrupdam at tage bussen. Bl.a. kommer der igen til at køre bybus på Skovæblevej.

I december 2018 blev Linje 5’s rute i Bramdrupdam forkortet for at forebygge forsinkelser og få køreplanen til at hænge bedre sammen. Det betød, at turen ud omkring Skovæblevej samt betjeningen af Bramdrupskovvej mellem Kirkely og vendepladsen ved Kirsebærhaven Plejecenter blev trukket ud af køreplanen.

Nu kommer Linje 5 igen til at køre på begge strækninger, og alle nedlagte stoppesteder bliver genetableret. Det sker, efter Kolding Byråd i januar vedtog, hvordan pengene i udviklingspuljen fra årets budget skal anvendes. Her blev der afsat én mio. kr. årligt til bedre bybusbetjening af områderne med almene boliger i Bramdrupdam.

jpgSe ny ruteplan i Bramdrupdam1.49 MB.

”Med de ekstra penge får vi en robust køreplan, hvor chaufførerne også i myldretiden kan overholde køreplanerne, ligesom vi får en bedre betjening af de områder, der mistede deres bybus ved ændringerne i slutningen af 2018,” siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

Næstformand i udvalget, Hans Holmer, glæder sig også:

”I et område med almene boliger skal der være en god busdrift, så man ikke behøver at have bil for at bo der. Samtidig er bybusserne en del af løsningen, når vi skal løse de trafikale udfordringer i Kolding by,” siger han.

I de omfattede områder ligger der en del almene boliger, herunder ældre- og handicapboliger. Her fik borgerne op til én km til nærmeste stoppested, da ruten blev forkortet. Nu kommer bussen til at køre ad de samme ruter og med de samme intervaller som tidligere. Det betyder, at Linje 5 én gang i timen kører ad Skovæblevej, og på de øvrige afgange betjenes Bramdrupskovvej mellem Kirkely og vendepladsen ved Kirsebærhaven. Resten af Linje 5’s rute påvirkes ikke af ændringerne.

Linje 6’s rute i Bramdrupdam bliver også berørt. Bussens kørselsretning vendes, så Linje 6 kommer til at køre ad samme rute som før ændringerne i december.

På alle bybuslinjer, med undtagelse af Linje 3 og Linje 8, vil der forekomme justeringer af minuttallene for afgange, når sommerkøreplanen træder i kraft 30. juni. På Sydtrafiks hjemmeside kan du se køreplaner og rutekort. Rejseplanen.dk gør det let at planlægge din rejse, hvad enten du tager toget eller bussen.

Artiklen er publiceret 20. juni 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey