Nødpasningen i Påsken vil foregå i institutionen Nordstjernen, Nørremarksvej 18, som ligger tæt på Kolding Sygehus.

Vi står i en særlig situation som kræver særlige foranstaltninger. Derfor vælger Kolding Kommune at give forældre, der varetager kritiske samfundsfunktioner, mulighed for pasning i både weekender og helligdage.

Normalt har nødpasning været et alternativt på de almindelige åbningsdage. Men nu fortsætter nødpasningen også over påske og foreløbig frem til og med mandag 13. april.

”Vi ved, at forældrene er pressede og skal passe på de syge på sygehusene eller de ældre på plejehjemmene. Hvis de så oven i det, skal være usikre på hvem der kan passe deres børn imens, går det ikke. Derfor gør vi i Kolding alt hvad vi kan for at skabe tryghed omkring de familier som varetager kritiske opgaver og viser samfundssind”, siger direktør for Børn, Uddannelses og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune, Michael Petterson.

Hidtil har Regeringen ikke forlangt at kommunerne også holder åbent på helligdage, så derfor har mange kommuner været afventende. Men i Kolding ønsker man klarhed både i forhold til pædagoger og folk der skal kunne sige ja til vagter i påsken.

”Vi vil ikke være stopklods i forhold til at få vagtplanerne på de kritiske områder til at gå op. Så derfor har vi taget denne beslutning nu”, siger Michael Petterson.

Nødpasningen gælder stadig kun børn op til og med 3. klasse. Og kan bruges af forældre der lever op til de betingelser som Regeringen har sat. Det betyder at nødpasning kan benyttes af:

  • Forældre der varetager kritiske funktioner i det offentlige.
  • Forældre der er ansat i en privat virksomhed der ikke har hjemsendt medarbejderne.
  • Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Forældre kan dagligt melde ind til deres normale dagplejer/institution/skole, hvis de har brug for nødpasning.

Særligt for nødpasning i påsken vil børnene blive passet i institutionen Nordstjernen, Nørremarksvej 18, som ligger tæt på Kolding Sygehus. Her skal der ske selvstændig tilmelding til:

  • Skolechef Karen Mortensen, mobil 21 32 40 36 - for børn 6-9 år
  • Børnechef Merete Lund Westergaard, mobil 42 31 81 35 - for børn i daginstitution

Artiklen er publiceret 27. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey