Forårsrengøring i Kolding midtby. Arkivfoto.
To lastbiler i gang med forårsrengøring. Den første bil fejer og suger affald op fra vejen, mens den næste fejer og vasker vejen. Arkivfoto.

Forår er lig med rengøring – også på kommunens veje. De kommende uger vil kommunens fejemaskiner fjerne flere hundrede tons grus, sten, cigaretskod, glas, plastic, osv. fra vejene.

I Kolding by foregår forårsrengøringen i dagene 25.-29. marts 2019, mens de kommunale veje i kommunens øvrige byer fejes og vaskes i april måned.

Kommunen rengør alle kommunale veje i bymæssig bebyggelse, hvor der er en kantsten. I boligområder tager man dog kun hovedfordelingsvejene og kommer ikke ind i de små lommer.

”Private veje og fællesveje er borgernes eget ansvar. Her anbefaler vi, at man én gang årligt fejer vejen og tømmer rendestensbrønde,” siger skov- og landskabsingeniør Lars Termansen Barsballe, Kolding Kommune.

Gode grunde til at gøre rent

Der er flere grunde til, at det er en rigtig god ide at rengøre veje, cykelstier og fortove:

  • Det ser pænt ud
  • Det mindsker risikoen for punkteringer
  • Det mindsker fremspiringen af ukrudt
  • Det letter arbejdet med at reparere huller i asfalten bagefter
  • Det forebygger, at rendestensbrøndene stopper til, så regnvandet ikke kan løbe væk.

700 tons affald

At der ligger meget affald på vejene, fremgår tydeligt af tallene for tidligere rengøringer.

”Det bliver til mere, end man lige tror. Vi rengør de kommunale veje i byerne to gange årligt. Sidste år resulterede det i 700 tons affald. Hovedparten af affaldet er sten og grus. Disse materialer bliver sorteret fra og genbrugt til ny asfalt i overensstemmelse med vores visioner om cirkulær økonomi, mens resten af affaldet bliver sendt til deponi,” forklarer Lars Termansen Barsballe.

Vis hensyn og kør forsigtigt

Fejemaskinerne kan fylde en del, når vejene skal gøres rene. På de større veje foregår rengøringen ved, at en kortege på op til fire køretøjer kører ruterne igennem. Først fejer en lille traktor fortovet. Affaldet ender ude på cykelstien, hvor en anden lille traktor fejer skidtet videre ud på vejen. Her fejer og suger en lastbil affaldet op, før vejen til slut fejes og vaskes af det fjerde og sidste køretøj i kortegen.

Møder du rengøringsteamet, så vis hensyn og kør forsigtigt.

 

Artiklen er publiceret 15. marts 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey