Nu bliver det muligt at bruge alle legeredskaberne igen - også dem med håndtag, m.m. af metal.
De udendørs fitnessredskaber kan bruges til træning i naturskønne omgivelser - her åstedet Knudepunktet ved Kolding Å. Men husk fortsat god håndhygiejne og hold afstand til andre.

Nu bliver det igen muligt at bruge alle redskaberne på de kommunale legepladser og udendørs fitnessredskaber. Men anbefalingen er stadig, at man skal huske håndhygiejne og holde god afstand til andre for at bremse smitten med coronavirus. Legeparken i Kolding er dog kun delvist åben.

”Flere kommuner har allerede ophævet begrænsningerne for offentlige legepladser og fitnessredskaber, og nu følger vi efter. I det gode vejr vil mange forståeligt nok gerne ud i det fri og hygge sig på legepladserne og med fitnessredskaberne. Det giver vi nu mulighed for. Men risikoen for smittespredning eksisterer stadig, så vi opfordrer fortsat til, at man skal spritte hænder eller tage handsker på, når man bruger redskaberne, og man skal stadig holde god afstand til andre,” understreger anlægs- og driftschef Martin Sejersgaard-Jacobsen, Kolding Kommune.

Siden 23. marts har der været restriktioner på brugen af alle kommunale legepladser og udendørs fitnessudstyr i Kolding Kommune. Redskaber, hvor kontaktfladen består af metal, har været spærret af, fordi smitte kan overleve på metaloverfalder i 48 timer og måske endnu længere. Kravet for at bruge øvrige lege- og fitnessredskaber, hvor man er i berøring med f.eks. træ, gummi eller plastic, har været god håndhygiejne og afstand til andre. På disse overflader overlever bakterier og virus langt dårligere.

”Nu fjerner vi de rød-hvide minestrimler, som har været brugt til at afspærre redskaber, hvor f.eks. håndtagene er lavet af metal. Samtidig sætter vi nye skilte op ved legepladser og fitnessanlæg, hvor vi understreger reglerne for brug af tilbuddene,” oplyser Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Budskabet på skiltene er:

  • Sprit hænder eller tag handsker på
  • Sprit gerne kontaktflader i metal af – f.eks. håndtag
  • Hold god afstand til andre
  • Vis hensyn

Kommunens folk går i gang med at fjerne afspærringer og sætte skilte op torsdag. Det ventes at vare ca. en uge, før man har været forbi alle kommunale legepladser og områder med fitnessudstyr.

”Kommer man til en af vores legepladser eller til fitnessredskaber, hvor vi endnu ikke har fjernet minestrimlerne, så må man gerne bruge redskaberne, hvis blot man følger anbefalingerne. Minestrimlerne bedes man smide i en affaldskurv,” siger Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Kommunens skoler og daginstitutioner er allerede informeret om de nye regler, og der bliver sendt information ud til private skoler og daginstitutioner samt boligselskaberne.

Man må gerne færdes i Legeparken og bruge de almindelige legeredskaber under henvisning til de gældende retningslinjer fra regeringen omkring afstand, forsamlingsforbud og hygiejne. Men Legeparken er ikke åben på normal vis, da madpakkehuse, grill, mooncarbane, både og toiletter stadig er lukket pga coronarestriktioner.

Artiklen er publiceret 07. maj 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey