Grundtvig-stenen fra 1884 med ny pigstenbelægning.
Pigsten fra egnens marker er de seneste uger blevet brugt til at skabe en ensartet og naturlig belægning under de seks mindesmærker på toppen af Skamlingsbanken.

Om Skamlingsbankeprojektet

Renoveringen af mindesmærkerne og stien er en del af det ambitiøse projekt, som skal udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som national attraktion med bl.a. nyt oplevelsescenter og ny folkemødeplads. A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til projektet, som gennemføres i samarbejde mellem Skamlingsbankeselskabet, Fonden til Bevarelse af Klokkestablen og Kolding Kommune.

Du kan læse mere om projektet på www.kolding.dk/skamlingsbanken.

De seks historiske mindesmærker på toppen af Skamlingsbanken syd for Kolding har fået ny belægning i form af pigsten hentet fra egnens marker. Efter sommerferien lægges samme belægning rundt omkring den store mindestøtte og talerstolen på Højskamlingen.

”Med den nye belægningen afslutter vi renoveringen af de seks mindesmærker, der historisk står som stærke symboler på vores trang til at samles på Skamlingsbanken for at markere vigtige folkelige sager eller for i fællesskab at fejre glædelige begivenheder,” fortæller projektleder Mette List, Kolding Kommune.

Tidligere er mindesmærkerne blevet grundigt renset, og inskriptionerne er malet op. Som prikken over i’et har de seks mindesmærker nu fået en ensartet pigstensbelægning som erstatning for de granitsten i forskellige størrelser og farvenuancer, som tidligere lå omkring statuerne.

”Med pigstenene får vi en mere ensartet og naturlig belægning, som knytter forbindelse til de omkringliggende gårde og kulturlandskabet, der omkranser Skamlingsbanken. Flere af egnens landmænd har samlet pigsten på deres marker og doneret dem til formålet, hvilket vi er meget taknemlige for, ligesom et bidrag fra Foreningen Plan-Danmark har gjort det muligt at gennemføre renoveringen,” siger Mette List.

Også den slidte græssti mellem mindesmærkerne har fået ny belægning. Her er der lagt slotsgrus, som giver et jævnt og fast underlag.

Her får du en kort beskrivelse af de seks mindesmærker, som har fået ny belægning.

Grundtvig: Grundtvig-stenen fra 1884 er den første i rækken af mindesmærker, der de følgende årtier blev rejst på Skamlingsbanken. Stenen blev rejst af højskolefolk fra Norden i taknemmelighed over Grundtvigs folkeoplysende indsats og til minde om hans tale ved sprogfesten 4. juli 1844.

Laurids Skau: I 1893 - på 50-årsdagen for det første møde, hvor den unge bonde Laurids Skau havde talt - afsløredes en obelisk af billedhugger Petersen, Haderslev. Bronzemedaljonen af Skau er udført af H.V. Bissen.

Theodor August Jes Regenburg: Mindestøtten for departementschef Th. Regenburg med en portrætmedaljon udført af L.V. Pacht blev rejst i 1898 til minde om hans indsats for at indføre dansk kirke- og skolesprog.

Mourits Mørk Hansen: I 1899 rejstes et stort mindesmærke over Mourits Mørk Hansen, medlem af Stænderforsamlingen og ihærdig talsmand for den sønderjyske sag. Så ihærdig, at han efter 1864 blev forvist fra Sønderjylland af preusserne. Mindesmærket bærer en portrætmedaljon af Anne Marie Carl Nielsen.

Christian Flor: I 1912 rejstes et mindesmærke for Christian Flor, bl.a. med et vers af Carl Ploug, der berømmer Flors indsats for modersmålet.

Peter Skau: Det sidste mindesmærke på Højskamlingen blev rejst i 1921 over Peder Skau, Laurids Skaus bror, for hans betydelige indsats for danskheden i Sønderjylland. Bronzebusten er udført af billedhugger Carl Martin Hansen.

Artiklen er publiceret 05. juli 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey