Der var god opbakning, da fritidsanalysen blev fremlagt mandag den 11. december

pdfRapport fritidsanalysen Kolding Kommune29.06 MB

pdfSlides fra gennemgang af fritidsanalysen i Kolding Kommune40.41 MB

 

 

 

  • Analyserapporten er foretaget af konsulentfirmaet Frejo & Steen.
  • Analysen er foretaget blandt 10 udvalgte faciliteter i uge 45 og 46 med det formål at give et billede af den generelle udnyttelse.
  • Ca. 3000 observationer foretaget i alle faciliteternes lokaler, traditionelle haller, sale, motions- og mødelokaler, cafeteriaer, svømmehaller mv.

 

Mere fleksibilitet og lettere bookingsystemer. Det skal ifølge ny analyserapport være med til at sikre, at borgere i Kolding Kommunes fortsat vil bruge fritids- og idrætsfaciliteterne og sikre at flere melder sig som frivillige.

 

Vores idræts- og fritidsvaner ændrer sig. Vi dyrker i højere grad motion, når vi selv har lyst til det. Og vil hellere løbe en tur ude i naturen, end at spille stå i en hal og svede. Men vores nye vaner går i høj grad ud over foreningslivet.

En ny analyserapport af idræts- og fritidsfaciliteterne i Kolding Kommune blev mandag fremlagt for blandt andre politikere, foreninger, frivillige og skoler. Analyserapporten har undersøgt brugen af kommunens aftenskoler, idrætsforeninger, haller, specialfaciliteter (blandt andet Slotsøbadet), fodboldbaner og spejderhytter. Ligesom analysen har kigget nærmere på vilkårene for kommunens frivillige.

Rapporten fortæller, at der dels skal kigges nærmere på det frivillige aspekt, så flere får lyst til at melde sig som frivillig. Ligesom rapporten pointerer, at foreningerne skal tilbyde mere fleksibilitet for at holde på borgerne.

 

Kolding Kommune har med analysen i hånden fået et godt grundlag til at kigge 5 til 10 år ud i fremtiden, når der skal udvikles ny fritids-og idrætspolitik. Det fortæller formanden for Fritids- og Idrætsudvalget i Kolding Kommune Tanya Buchreitz Løwenstein.

”Vi skal sikre en god udvikling sammen. Derfor glæder det mig, at forskellige formandskaber på området har været med i strategigruppen og har sagt ja til at fortsætte sparringen med vores “nye” viden i forbindelse med arbejdet med en ny fritids-og idrætspolitik”, siger udvalgsformanden med henvisning til, at formandskaber fra blandt andre Fritidsrådet, Idrætsrådet og Eliteidrætsrådet har været med i arbejdet med analyserapporten.

 

Idræts- og fritidschef i Kolding Kommune Kurt Hansen Smidt vil sætte tilskudsreglerne under lup i forsøget på at gøre det mere attraktivt at være frivillig. Ligesom han understreger vigtigheden af at sparre mere med de frivillige, så de ikke drukner i opgaver, som de ikke kan overskue.

”En anden ting, der er tankevækkende, er, hvordan vi udnytter vores mange fritidsfaciliteter. Vi ser, at vi i fremtiden ønsker fleksible faciliteter og fleksible træningstider. Det betyder, at vores idræts- og fritidsfaciliteter skal geares til denne tendens, og det er en øvelse, der kommer til at tage tid. Men vi er allerede godt på vej, siger Kurt Hansen Smidt.

 

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog 6/12-17, at Fritid og Idræt skal:

  • Arbejde videre med de anbefalinger, som rapporten foreslår.
  • Der skal laves en plan for dette, som skal fremlægges for det nye Fritids- og Idrætsudvalg, som tiltræder 1. januar 2018.
  • Analyserapporten vil indgå i det kommende arbejde vedrørende udarbejdelse af en fritids- og idrætspolitik i Kolding Kommune.
  • Fritids- og idrætspolitik udarbejdes i 2018. Det sker i samarbejde med en strategigruppe, så der skabes ejerskab på tværs. Strategigruppen – består af formandskaber fra Fritids- og idrætsudvalget, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Spejdersamrådet, Aftenskolesamrådet, Eliterådet og Handicapidrætsforeningen

Artiklen er publiceret 12. december 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey