Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


De planlagte borgermøder i forbindelse med den offentlige høring af VVM-undersøgelsen Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev udskydes til et senere tidspunkt på grund af smittefaren fra COVID-19, den såkaldte corona-virus. Nærmere information om tid og sted følger snarest.

Udskydelsen gælder følgende borgermøder:

  • 12. marts i Arena Syd i Vamdrup
  • 16. marts i Sportshotel Vejen i Vejen
  • 17. marts i Haderslev Idrætscenter i Haderslev

Vejdirektoratet forventer at ændre formen af borgermøderne, så tiltag til begrænsning af smitte i højere grad kan iagttages. Nærmere information om dette følger på projektets hjemmeside.

Vejdirektoratet vil snarest muligt offentliggøre en elektronisk udgave af den præsentation, der var planlagt til borgermøderne. Præsentationen vil blive tilgængelig via projektets hjemmeside.

Som en konsekvens af de udskudte borgermøder forlænges høringsperioden i den offentlige høring af VVM-undersøgelsen til fredag d. 15. maj 2020.

Artiklen er publiceret 10. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey