Vejdirektoratet har forlænget fristen for at komme med kommentarer til den omfattende planlægningsundersøgelse af en Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev. Sidste frist for at komme med input til den såkaldte VVM-undersøgelse er nu 15. juni.

Coronakrisen har betydet, at tre planlagte borgermøder om den nye motorvej er blevet udskudt. Vejdirektoratet håber senere at kunne gennemføre de planlagte borgermøder i henholdsvis Kolding, Vejen og Haderslev kommune. Men forudsætningen er naturligvis, at myndighederne giver tilladelse til den slags arrangementer.

I mellemtiden har Vejdirektoratet laver en række små film, der gennemgår projektet og den færdige VVM-undersøgelse. Fristen for at komme med bemærkninger til undersøgelsen er nu forlænget til 15. juni.

Se de små film og læs mere VVM-undersøgelsen og projektet.

Artiklen er publiceret 28. april 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey