Her kan du se, hvordan Østergade kommer til at se ud med de nye gadelamper på master. Klik på billedet og se det i stor størrelse.
Her kan du se, hvilke pladser og gader der får ny gadebelysning i år. Klik på kortet og se det i stor størrelse.

Få overblik over udviklingen af Kolding midtby
På temasiden www.kolding.dk/bymidte kan du læse meget mere om de planlagte initiativer i Kolding midtby. Siden vil løbende blive udbygget i takt med, at planlægningen af de enkelte projekter falder på plads.

Centrale dele af Kolding midtby får i løbet af det næste halve år ny gadebelysning. Det vil give markant mere lys i den historiske bykerne i de mørke timer, og samtidig får vi en mere spændende og varieret belysning.

Et enigt Kolding Byråd har afsat 25 mio. kr. til at give Kolding midtby et løft med grønne oaser, flere træer, legepladser, bedre opholdspladser og øget tilgængelighed. En del af indsatsen er ny og bedre belysning, hvor ca. 40 af de eksisterende gadelamper udskiftes med godt 120 nye LED-lamper.

”Vi får meget mere lys i midtbyen med de nye LED-spots, som er energivenlige og har en lang levetid,” forklarer landskabsarkitekt Alexander Priesemann, Kolding Kommune.

Varieret og spændende belysning

Samtidig giver de nye gadelamper mulighed for at skabe en mere varieret og spændende belysning, som kan tilpasses de enkelte byrum, justeres i forbindelse med events, osv.

”Vi kan via computeren styre belysningen helt ned til den enkelte lampe. Det giver nogle muligheder, som vi slet ikke har haft hidtil. I dag er belysningen den samme overalt i gågaderne, men med de nye lamper kan vi skabe stemninger. F.eks. kan vi lave klart hvidt lys, så længe butikkerne er åbne og skifte til varmt, afdæmpet lys senere om natten. På pladser og torve installerer vi desuden farvet lys, som der vil kunne tændes for i weekenden eller ved særlige lejligheder som f.eks. Kolding Light Festival,” fortæller Alexander Priesemann.

Her kommer der ny gadebelysning

Følgende gader og pladser får nye gadelamper: Vestertorv, Søndertorv, Tombolapladsen, Jernbanegade (fra Akseltorv til Buen), Østergade, Søndergade, Slotsgade og Helligkorsgade (fra Tombolapladsen til Slotsgade).

De første nye gadelamper sættes op midt i september. På Vestertorv, Søndertorv, Tombolapladsen og Søndergade skal der laves ny belægning, og ved samme lejlighed opsættes gadelamperne.

”Vi skal formentlig hen i slutningen på året, før de sidste gadelamper er sat op,” siger Alexander Priesemann.

Spots på master

Mens de eksisterende gadelamper er monteret på husfacaderne i bymidten, opsættes de nye LED-spots på master a la dem, som er brugt i den nyrenoverede del af Jernbanegade. I gågaderne vil masterne være fem meter høje, mens masterne på pladserne bliver noget højere (7-12 meter).

”Det er sværere at styre og servicere gadelamper, som er monteret på facader, men den væsentligste grund til, at masterne vender tilbage, er, at de skaber et mere spændende byrum. Der kommer en mere harmonisk overgang fra de høje bygninger til bænkene og de andre elementer på jorden, og vi kan bedre udnytte de mange muligheder for at skabe varieret og spændende belysning, når lamperne sidder på en fritstående mast,” oplyser Alexander Priesemann.

De gamle gadelamper, som hænger i gågaderne i øjeblikket, vil blive genbrugt her i kommunen eller solgt.

Artiklen er publiceret 15. juli 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey