Eksempel på kommunikationskit, her stillet til rådighed af Nordeafonden:
https://nordeafonden.dk/files/media/documents/kystpuljen/kommunikationskit-kystpuljen-final.pdf

Fundraising-enheden prøver i 2019 noget nyt, og afholder seminarer hvor fokus er på konkrete emner/temaer, i stedet for på bestemte områder som fx Fritid og Idræt. Første seminar i rækken er den 12. marts 2019, hvor der sættes fokus på kommunikation og formidling.

Det er ikke alle der tænker over det, men formidlingen af et projekt kan være afgørende for hvorvidt man får en bevilling eller ej. For rigtig mange fonde og puljer er det et krav, at der løbende opsamles og formidles viden og erfaringer fra projektet. Dette gælder særligt udviklingsprojekter, men andre typer af projekter er ikke undtaget.

Nordeafonden er blandt andet én af de fonde som stiller krav om formidling og har, som et rigtig godt eksempel, udarbejdet et helt kommunikations-kit til de projekter der har modtaget støtte fra Kyst-Puljen. Kommunikations-kittet indeholder både skabeloner og eksempler, og er derfor relativt let at gå til. Men det er langt fra de fleste fonde der stiller materiale til rådighed på den måde, og derfor kan det være lidt af en jungle at navigere rundt i pressemeddelelser, kommunikationsplaner, radiointerviews, social medier med mere. Ikke desto mindre er det et vigtigt emne.

Derfor sætter Kolding Kommunes fundraising-enhed nu fokus på kommunikation og formidling, og afvikler et fundraising-seminar for erfarne fundraisere/projektledere der ønsker at blive klogere på formidlingens kunst.

Seminaret vil både bestå af oplæg fra Kolding Kommunes fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen og kommunikationskonsulent og SoMe-ekspert Mikkel Pærremand Gregersen, ligesom seminaret vil byde på et oplæg fra en forening der har et konkret eksempel med solid og succesfuld erfaring i formidling, når det kommer til fundraising.

 

 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16.30-18.30
Kolding Uddannelses Center (KUC), Ågade 27, 6000 Kolding

Seminaret udbydes til repræsentanter fra foreninger, der er tilskudsberettiget jf. Folkeoplysningsloven, Servicelovens §79 og/eller Servicelovens §18 samt kulturelle foreninger.

Læs evt. mere her: https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/fundraising/hvem-hjaelper-vi

Der gøres opmærksom på at det forventes man har et grundlæggende kendskab til fundraising ved deltagelse på seminaret.

Artiklen er publiceret 18. februar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey