Samling af de to T-kryds i et lysreguleret kryds skal gøre det lettere at komme ud på Højvangen.
De to T-kryds på henholdsvis Petersmindevej og Korsvej bliver nu samlet i et nyt firbenet lyskryds. Klik på kortet og se det i stor størrelse.

Trafikken kommer til at glide bedre, og trafiksikkerheden får et markant løft, når Kolding Kommune nu etablerer et nyt lysreguleret kryds på den trafikerede vej Højvangen i den nordlige del af Kolding by. Lyskrydset ventes at stå færdigt i slutning af maj, og indtil da kan køreturen i perioder komme til at vare lidt længere for bilisterne.

Højvangen er en af de mest trafikerede indfaldsveje i Kolding med op til 14.000 bilister dagligt, heriblandt mange lastbiler til virksomhederne i industriområdet.

Et lyskryds har længe stået højt på ønskelisten hos både trafikanter og virksomheder, da det i takt med den stigende trafik er blevet sværere at komme ud fra sidevejene Petersmindevej og Korsvej. I dialog med virksomhederne er flere forskellige modeller blevet undersøgt. Løsningen er blevet at samle de to eksisterende T-kryds i et nyt firbenet lysreguleret kryds.

”Lyskrydset vil betyde meget for afviklingen af trafikken og ikke mindst trafiksikkerheden. Der opstår jævnligt farlige situationer, når specielt lastbilerne forsøger at komme ud på Højvangen. I perioden 2015-2019 er der sket 14 politianmeldte trafikulykker. Herudover sker der ifølge virksomhederne jævnligt mindre ulykker med materielskader, som blot ordnes i mindelighed,” fortæller trafikplanlægger Erik Harbo, Kolding Kommune.

Arbejdet med at lave det nye kryds går i gang 27. januar. Anlægsarbejdet ventes at strække sig frem til slutningen af maj måned.

Specielt i starten vil den gennemkørende trafik ikke blive særligt berørt af anlægsarbejdet. Generne vil være mest mærkbare for trafikkanterne på Petersmindevej og Korsvej. De to veje, som ligger cirka et halvt hundrede meter fra hinanden på hver sin side af Højvangen, skal samles i et nyt firbenet kryds. Det kræver, at vejene forlægges, hvilket indebærer en del anlægsarbejde.

”Vi kan ikke sige præcist, hvornår trafikken vil blive påvirket de kommende måneder. Men i perioder bliver der indført midlertidig hastighedsbegrænsning, m.m., og det betyder selvfølgelig tættere trafik og øget rejsetid,” forklarer Erik Harbo.

Prisen for det nye lysregulerede kryds er cirka ti mio. kr. Pengene stammer fra den såkaldte infrastrukturpulje, som skal øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i Kolding Kommune.

Artiklen er publiceret 16. januar 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey