Her kan du se, hvordan det nyrenoverede kryds kommer til at se ud med flere og forlængede svingbaner, tunnel til fodgængere og cyklister (blå farve) samt spunsvæg langs Ndr. Ringvej til at holde på skrænten (grøn farve).

Om anlægsprojektet
Med ombygningen af krydset for godt 20 mio. kr. afsluttes den flerårige tilpasning af vejnettet på Skovvangen og Ndr. Ringvej i forbindelse med etableringen af det nye akutsygehus. Prognoserne siger, at trafikmængden til og fra hospitalet vil blive tredoblet, når sygehuset er fuldt udbygget. Derfor har det været nødvendigt at tilpasse eksisterende kryds og etablere nye kryds på Skovvangen og Ndr. Ringvej.

Trafikken bliver udfordret, når Kolding Kommune 4. september går i gang med en omfattende ombygning af krydset Ndr. Ringvej/Skovvangen. Det trafikerede kryds skal udvides, så det kan rumme flere biler. Samtidig bygges der en tunnel under Ndr. Ringvej til fodgængere og cyklister nordfra.

”Det bliver et af de største anlægsprojekter, vi har haft. Arbejdet vil strække sig frem til udgangen af februar 2018. Vi har bedt entreprenøren udføre de opgaver, som påvirker trafikken mest, udenfor myldretiden. Men trafikanterne må under alle omstændigheder indstille sig på, at trafikken kommer til at glide noget langsommere end normalt. Hvis man har mulighed for det, vil jeg opfordre bilisterne til at vælge en alternativ rute,” siger trafikplanlægger Erik Harbo, Kolding Kommune.

Hovedelementerne i det store anlægsprojekt er:

  • Ndr. Ringvej og Skovvangen udvides omkring krydset. Der etableres nye svingbaner og eksisterende svingbaner forlænges.
  • Der installeres intelligent trafikstyring, så lyssignalerne hele tiden tilpasses den aktuelle trafik.
  • Ndr. Ringvej udvides omkring krydset ved at inddrage en del af skrænten nord for vejen. En godt fem meter høj spunsvæg etableres for at hindre fremtidig jordskred.
  • På vestsiden af krydset etableres en tunnel under Ndr. Ringvej for fodgængere og cyklister på vej mod centrum.

jpgSe kort over ombygningen164.92 KB


Plads til flere biler

Allerede i dag er der specielt i myldretiden trængsel i krydset, og med øget trafik i fremtiden – bl.a. fra det nye akutsygehus – er der behov for at udvide krydset.

”Efter udvidelsen vil krydset i alt fald kunne rumme dobbelt så mange biler som i dag,” forklarer Erik Harbo.

Rent praktisk bliver der etableret nye svingbaner, og flere af de eksisterende svingbaner forlænges. Det sker bl.a. ved at udvide Ndr. Ringvej.

Spunsvæg skal holde på skrænten

Udvidelsen af Ndr. Ringvej omkring krydset kræver, at en del af skrænten nord for vejen inddrages. Det indebærer, at bevoksningen bliver fældet på en del af strækningen mellem Frydsvej-Skovvangen og Skovvangen-Skovbrynet. Bagefter etableres der en godt fem meter høj spunsvæg på strækningen for at hindre jordskred fra den tilbageværende skrænt.

”En del mennesker vil formentlig være kede af, at en strækning med træer og buske erstattes af en spunsvæg. Men det er nødvendigt af hensyn til den voksende trafik. Spunsvæggene får gradvist en rustrød nuance, som forhåbentlig falder godt ind i omgivelserne. Vi udstyrer også væggene med støjdæmpende elementer for at dæmpe støjen fra vej og biler,” oplyser Erik Harbo.

Tunnel til cyklister og fodgængere

På vestsiden af krydset etableres en tunnel under Ndr. Ringvej for fodgængere samt for cyklister, der kommer fra Skovvangen og skal videre ind mod bymidten.

”Tunnelen er en del af supercykelstien, som skal gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Cyklisterne kører direkte gennem krydset via tunnelen og ud på Dyrehavegårdsvej uden at skulle bekymre sig om rødt lys. Det er hurtigere og mere sikkert. Fodgængere vil også kunne gå under vejen gennem tunnelen. Af hensyn til sikkerheden er fodgængerpassagen adskilt fra cyklisterne,” forklarer Erik Harbo.

Tunnelen er kun et tilbud til cyklister, som kommer fra Skovvangen og skal sydpå. Alle andre cyklister skal køre gennem krydset som hidtil.

Legeparkens p-plads lukket

I hele anlægsperioden vil Legepladsens p-plads på Skovvangen blive brugt til anlægsmaskiner og materialer. P-pladsen er derfor lukket for Legeparkens gæster, som i stedet henvises til at parkere bilen på Dyrehavegårdsvej ved Bypark Øst overfor Hotel Zleep Kolding.

Artiklen er publiceret 29. august 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey