Den milde vinter i 2019 betyder, at der er overskud på snekontoen.

Den milde november og december betyder, at der er et overskud på snekontoen i Kolding Kommune på fire mio. kroner. Pengene føres videre til 2020.

I de år, hvor der ikke er penge nok til saltning og snerydning, tages midlerne fra de øvrige driftskonti, herunder særligt asfaltkontoen, så derfor står overskuddet fra 2019 som reserve i år.

En dag med saltning koster 50-100.000 kr., mens en dag med snerydning koster 500.000 kr. Overskuddet fra 2019 svarer derfor til syv-otte dage med sne.

De store mængder nedbør i 2019 har mange steder medført vand på vejene og derved ekstra slaghuller, som skal repareres. Dette kan først ske til foråret, og her ventes en del af den overførte overskud på snekontoen anvendt. Resten af pengene skal bruges til forbedring af afvanding og dræn, så de øgede nedbørsmængder lettere kan løbe af vejene fremover.

Artiklen er publiceret 09. januar 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey