Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Det er forskelligt, hvordan besøgsforholdene bliver på de enkelte plejehjem, da det afhænger at udearealerne, men alle åbner for besøg.

Det bliver nu muligt for at pårørende igen kan komme på landets plejehjem. I Kolding Kommune træder de nye retningslinjer for besøg i kraft allerede fra lørdag morgen den 2. maj.

Folketingets partier har fredag indgået en aftale, der betyder, at en genåbning sker på en forsigtig og kontrolleret måde, så de ældre ikke udsættes for smitte. På alle plejehjem i Kolding Kommune er der gjort klar til genåbningen, både de kommunale og de private. Besøgene kan kun ske uden for, fx plejehjemmenes haver, fælles terrasser og borgernes egne terrasser.

Det er forskelligt, hvordan besøgsforholdene bliver på de enkelte plejehjem, da det afhænger at udearealerne, men alle åbner for besøg. Besøgende skal hjælpe med at passe på vores ældre For at besøgene kan gennemføres ansvarligt og for at begrænse smitte risikoen, er der en række retningslinjer, der skal følges. Retningslinjerne er også lavet, så det bliver muligt for alle at få besøg op til tre gange om ugen:

• Besøg skal altid ske efter aftale med plejehjemslederen/personalet

• Max to besøgende af gangen, og vi opfordrer til, at det er de samme personer hver gang.

• To meters afstand mellem besøgende og beboer, dvs. der må ikke være fysisk kontakt/berøring.

• Vi opfordrer til at besøget varer en ½ time

• Besøgende medbringer selv tæpper ved behov. Udendørs møbler som anvendes af besøgende, rengøres efter besøget af personalet.

• Besøgende med symptomer på Covid-19 har ikke adgang, og de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

De mere specifikke krav til besøg bliver også sat op ved alle plejehjem.

Artiklen er publiceret 01. maj 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey