Træbroen over Kolding Å ved Plovfuren bliver nu udskiftet med en ny og mere sikker betonbro med autoværn.

Træbroen over Kolding Å ved Plovfuren skal udskiftes med en ny betonbro. Arbejdet går i gang mandag den 20. august 2018 og ventes at vare syv uger. I den periode vil broen være lukket for al trafik.

”Broen passeres af cirka 800 biler hver dag. Disse bilister skal finde alternative ruter i perioden, og det samme gælder for cyklister, fodgængere, ryttere, osv., som bruger broen,” oplyser ingeniør Brian Simmelsgaard, Kolding Kommune.

Også sejlads med kano og kajak på Kolding Å ved Plovfuren bliver berørt. Som minimum vil passagen være lukket to dage - 24. august når den gamle bro brydes ned, og 4. september når den nye bro monteres.

”Vi kan ikke udelukke, at det bliver nødvendigt at lukke kortvarigt for passagen på andre tidspunkter, men i givet fald vil vi forsøge at melde det ud på forhånd,” siger Brian Simmelsgaard.

Tidssvarende og mere sikker bro

Den nuværende træbro har en begrænset bæreevne, og den er heller ikke forsynet med autoværn, hvilket sidste år var ved at blive fatalt, da en bilist kørte gennem rækværket.

”Nu får vi en tidssvarende og mere sikker bro med autoværn, men det vil fortsat være en et-sporet bro med uændret bredde på kørebanen,” understreger Brian Simmelsgaard.

Gennem årene har brugen af den smalle vej gennem Kolding Ådal jævnligt været debatteret. Den fremtidige anvendelse af Plovfuren afhænger bl.a. af, hvordan de trafikale udfordringer i det stærkt trafikerede kryds Vestre Ringgade/Tøndervej løses, så trafikken til og fra den vestlige del af Kolding by kommer til at glide lidt bedre. Efter sommerferien bliver politikerne i Kolding Byråd præsenteret for en omfattende plan for udbygning af krydset. Du kan læse mere om forslaget i temaet Seest Bakke-krydset.

Artiklen er publiceret 06. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey