BaneDanmark er i gang med at renovere broen over jernbanen.
Vejarbejde på Buen, Tøndervej og Kongebrogade vil påvirke trafikken i den sydlige del af Kolding midtby hen over sommeren.

Tre større vejarbejder i den sydlige del af Kolding midtby kommer til at påvirke trafikken massivt hen over sommeren. Trafikanterne opfordres til at være tålmodige, afsætte god tid til turen og finde alternative ruter.

”Der er tale om tre vejarbejder, som ikke kan udsættes ret meget længere. Vi har valgt at lægge alle tre projekter i sommerferien, så færrest muligt bliver generet, når folk starter på arbejde igen. Men der er ingen grund til at skjule, at det bliver en belastning for trafikanterne, mens vejarbejderne står på,” fortæller trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune.

Tøndervej

På Tøndervej mellem Warmingsgade og Bjerggade udskifter TREFOR Vand i perioden 22. juli-30. august en vandledning, som er i dårlig stand. I det meste af august måned vil kørebane, cykelsti og fortov i den nordlige side af vejen være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

”Vejarbejdet på Tøndervej er fortsat i gang, når de fleste har overstået sommerferien, og da der er tale om en meget trafikeret strækning, vil det betyde mærkbare forsinkelser. Det bedste, man kan gøre, er at tage hjemmefra lidt tidligere end normalt og gerne finde en alternativ rute,” siger Martin Pape.

Buen

På Buen er BaneDanmark allerede i gang med at renovere broen over jernbanen. I perioden 1. juli-7. august vil én side af broen på skift være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

Kongebrogade

Broen over Kolding Å på Kongebrogade skal også renoveres. I perioden 15. juli-6. september vil Kongebrogade være spærret for al trafik hen over broen. Der vil stadig være fri adgang til f.eks. Ågade og parkeringspladsen ved Holmsminde, men under vejarbejdet vil det ikke være muligt at passere broen på Kongebrogade.

www.kolding.dk/trafik finder du i spalten til højre et kort, som viser større vejarbejder.

Opdateringer

Opdatering 25. juli: Artiklen er opdateret. Renoveringen af broen på Kongebrogade var oprindeligt ventet afsluttet 7. august, men arbejdet kommer til at tage lidt længere tid.

Opdatering 1. august: Det er præciseret, hvornår den nordlige del af Tøndervej vil være spærret for trafik mellem Warmingsgade og Bjerggade.

Opdatering 16. august: Artiklen er opdateret. Kongebrogade ventes først åbnet for gennemkørende trafik 6. september - læs mere

Artiklen er publiceret 08. juli 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey