Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug skifter navn til Redux.

Nye tider, nye navne
I 2014 så kommunens første affaldsplan dagens lys. Siden er det gået stærkt med Kolding Kommunes genanvendelse og genbrug. Den nye madaffaldsordning sørger for at udnytte energien i det organiske materiale i biogasproduktionen. Miljøstationerne er udvidet, så vi kan indsamle endnu mere hård plast og metal til genanvendelse. Flere fraktioner på genbrugspladsen kommer løbende til – fra 21 i 2014 til i dag godt 40 forskellige typer affald til genbrug og genanvendelse.

Seneste landevinding er den netop indviede genbrugsplads på Bronzevej. Pladsen er indrettet, så indholdet i containerne skærmes fra vejr og vind. Og på denne plads må borgerne fylde deres trailer eller bagagerum med materialer, som kan bruges derhjemme – i stedet for at blive kasseret som affald. I den tilstødende hal er der mulighed for at komme helt tæt på genbrug gennem læring, værkstedsaktiviteter og events.

Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug skifter navn. Det betyder farvel til Renovation og goddag til Redux. Navnet skal understrege afdelingens ambitioner for et væld af ordninger, tilbud og projekter for både affald og genbrug.

Kolding Kommune arbejder hver dag for at minimere mængden af affald. Som lokomotiv i affald og genbrug for kommunens borgere og erhverv har renovationsafdelingen ansvar for tømning af knap 30.000 skraldespande, godt 1400 miljøstationer og drift af kommunens fem genbrugspladser. Samtidig udvikles nye muligheder for genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Nu får afdelingen et nyt navn, som markerer, at fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også at reducere affaldet og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.

Farvel til Renovation. Goddag til Redux
Det nye navn er Redux. Ordet er i familie med reduktion, stammer fra latin og betyder ”som fører tilbage”. Navnet blev præsenteret til åbningsfesten for den nye genbrugsplads på Bronzevej i Kolding 10. oktober 2019.

- Redux peger på ambitionen om at reducere affald og CO2-udledning og dermed bidrage til bæredygtig omstilling og cirkulær økonomi, siger affaldschef Henrik Martinsen.

Navnet tages for alvor i brug fra 1. november 2019 og indføres løbende på skilte, breve og andre materialer. I en overgangsperiode skrives Redux i nogle sammenhænge sammen med hjælpeordene Affald og Genbrug.

Navne til eftersyn
Også andre navne er enten tilføjet eller justeret. Blandt andet vil navnene på genbrugspladserne i Kolding fremover give et tydeligere praj om deres placering: Gejlhavegård Genbrugsplads kendes fremover som Kolding Syd Genbrugsplads og pladsen på Bronzevej omdøbes til Kolding Nord Genbrugsplads.

- De mest almindelige affalds- og genbrugsordninger skal have navne, der er lette at forstå. Navne på projekter, der peger på nye veje til mere genbrug og genanvendelse, skal signalere viljen til forandring. Det gælder for eksempel Redirect Genbrugspas, der er et tilbud til virksomheder om materialer fra genbrugspladserne, slutter Henrik Martinsen.

Artiklen er publiceret 11. oktober 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey