Brostenene erstattes af en belægning bestående af lys asfalt på de arealer, som lastbiler og andre brede køretøjer kan køre op på, hvis de har svært ved at passere de smalle strækninger med heller og chikaner.
Kørebanen er ved at være godt slidt, så nu får Agtrupvej ny asfalt på strækningen mellem Haderslevvej og Sdr. Ringvej.

Agtrupvej i Kolding renoveres på to strækninger i de kommende uger.

Første etape er strækningen mellem Sdr. Ringvej og Frederik 2 Vej. Her renoveres de brostensbelagte arealer, som lastbiler og andre brede køretøjer kan køre op på, hvis de har svært ved at passere de smalle strækninger med heller og chikaner. Brostenene pilles op og erstattes af en belægning bestående af lys asfalt omkranset af en skrå betonkant.

”Vi udskifter belægningen, fordi det er væsentligt billigere at vedligeholde asfalt end brosten, og det giver også en bedre trafiksikkerhed,” oplyser vejingeniør Erik Lønborg Birkelund, Kolding Kommune.

Arbejdet, som ventes afsluttet i slutningen af juli, kommer til at foregå på hverdage mellem kl. 9 og kl. 15, så myldretidstrafikken generes mindst muligt. Agtrupvej vil være åben for trafik i hele perioden. Men trafikanterne skal regne, at trafikken kommer til at glide lidt langsommere, når der arbejdes på vejen.

Ny asfalt

I uge 28 bliver der lagt ny asfalt på Agtrupvej mellem Haderslevvej og Sdr. Ringvej. Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne i tidsrummet kl. 18-06, så trafikken i dagtimerne forstyrres mindst muligt.

Strækningen vil under renoveringen være åben for trafik, men trafikanter skal indstille sig på, at turen tager lidt længere tid end normalt. Beboerne på den berørte del af Agtrupvej må også regne med, at der kan være støj i aften- og nattetimerne.

Når asfalten er lagt på, kan kørebanen være lidt ujævn og ru at køre på. Det ændrer sig, når det afsluttende slidlag bliver lagt på inden for et år, men først den nye asfalt have tid til at sætte sig.

Den sidste strækning

Agtrupvej får også ny asfalt på strækningen fra Sdr. Ringvej til Idyl. Det sker enten til efteråret eller i første halvdel af 2021. Arbejdet udføres ikke samtidig med udskiftningen af brostenene, da der er tale om to meget forskellige opgaver.

Artiklen er publiceret 12. juni 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey