Renoveringen af Jernbanegade er i gang og forventes at være afsluttet inden jul. Første skridt har været at fjerne gadens lindetræer, der var i mistrivsel

Fakta om renoveringen af Jernbanegade
Kolding Kommune har for alvor sat fremtidens byliv på dagsordenen sammen med borgere og erhvervsliv, blandt andet ved at udvikle en ny bydesign-guide, som danner udgangspunktet for renoveringen af Jernbanegade.

 

Et andet tiltag er ’Task Force – sammen om byliv og detailhandel’, som skal munde ud i et handlingskatalog. I næste uge er der workshop sammen med borgere og erhvervsliv. Det foregår onsdag d. 9. oktober kl. 18.30-21.30 på Godset, Jens Holms Vej 5, Kolding. Tilmelding på www.kolding.dk/bylivworkshop


I By- og Udviklingsforvaltningens nye byudviklingsbutik, BYtikken, kan du se en udstilling, der viser, hvordan Jernbanegade kommer til at se ud efter renoveringen. BYtikken er åben tirsdag fra kl. 12-15 og torsdag fra kl. 14-17.

Jernbanegade mellem Banegårdspladsen og Buen skal renoveres efter Koldings nye bydesignguide som et foregangseksempel på, hvordan resten af bymidten kan komme til at se ud. Arbejdet er gået i gang og vil forventeligt være færdigt inden jul.

Første skridt i renoveringen af Jernbanegade er allerede taget. Det var fældning af gadens lindetræer, der var i mistrivsel og formentlig alligevel skulle fjernes inden for en kortere årrække.

- Det optimale ville have været at lade træerne stå, og vi vil til enhver tid hellere passe på træerne end fælde dem. Men fældning var nødvendigt i dette tilfælde, da træerne i Jernbanegade ikke havde de bedste leve- og vækstbetingelser og derfor med stor sandsynlighed ville være nødt til at skulle fældes inden for 10-20 år, fortæller Thomas Thinghuus, landskabsarkitekt i By- og Udviklingsforvaltningen.

Han fortæller, at der i stedet for de skrantende lindetræer bliver plantet tretorn, som er en art, der bedre tåler byens vilkår rigtig godt. Tretorn er desuden et bivenligt træ og en art, der understøtter Kommunens træstrategi, som skal sikre en stor mangfoldighed i træbestanden. Mangfoldighed i træbestanden vil gøre den mere robust over for sygdomme, der rammer én bestemt træsort.

Renovering af én side ad gangen
HedeDanmark, som er hovedentreprenør på arbejdet, er begyndt med renoveringen i den nordlige side af gaden. For at skabe mindst mulig gene for trafikanterne, bliver gaden renoveret færdigt i først den nordlige side og herefter tager entreprenørerne fat på den sydlige side.

I hele renoveringsperioden vil der være adgang for bilister, men gade bliver ensrettet med indkørsel fra Fredericiagade ad Slots Allé. Mens renoveringsarbejdet står på, bliver p-pladserne inddraget i først den ene side og herefter den anden. I hele renoveringsperioden bliver der ligeledes skabt adgang til gadens butikker.

- Det kan ikke undgås, at det bliver lidt bøvlet og besværligt at færdes til fods i gaden, men vores entreprenør vil hjælpe med at sikre adgang til butikkerne og der vil være et fortov frit, først i den sydlige side og herefter i den nordlige side, når den del af gaden er færdigrenoveret, fortæller Thomas Thinghuus. Forventningen er, at hver side af gaden tager 5-6 uger at renovere og går arbejdet som det skal, vil renoveringen af Jernbanegade være færdig inden jul.

Også Banegårdspladsen bliver berørt af renoveringen af Jernbanegade. HedeDanmark har behov for at stille en del maskiner og skurvogne og inddrager derfor i renoveringsperioden en del af Banegårdspladsen.

Artiklen er publiceret 03. oktober 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey