Rottebekæmperne i Kolding Kommune fortsætter deres arbejde på trods af corona-situationen i Danmark.

Du skal fortsat anmelde rotter på kommunens hjemmeside, hvis du ser en rotte, eller ser spor efter en. Du finder linket ”Anmeld rotter” under Genveje i den højre spalte på kolding.dk

Coronavirus betyder, at mange ting i øjeblikket fungerer på et lavere blus. Kommunen og rottebekæmperne har dog ikke indstillet kampen mod rotterne.

- Rotter kan sprede sygdomme og medføre skader i bygninger og boliger, så vi vurderer, at rottebekæmpelse er en såkaldt kritisk funktion, og at det fortsat er vigtigt at sætte ind mod rotterne hurtigst muligt, udtaler miljømedarbejder Birgitte Hansen, der står i spidsen for den strategiske rottebekæmpelse i Kolding Kommune og tilføjer: 

- Borgerne skal derfor blive ved med at anmelde rotter og mistanke om rotter på kommunens hjemmeside.

Hvis du eller dine nærmeste er i den risikogruppe, som er særligt sårbare overfor coronasmitte, skal du lave en notits i feltet ”Beskrivelse” i forbindelse med din anmeldelse. Du skal også for en sikkerheds skyld gøre rottebekæmperen opmærksom på det, når han ringer og aftaler det første besøg med dig.

Det er firmaet Anticimex, som udfører hovedparten af rottebekæmpelsen i Kolding kommune. Serviceleder hos Anticimex Per Letting oplyser, at rottebekæmperne som udgangspunkt fortsætter deres arbejde som de plejer, men at der naturligvis er ekstra opmærksomhed på ikke at blive smittet med corona eller at udsætte borgerne for potentiel smitte.

- Vi tager en række generelle forholdsregler, og er naturligvis ekstra påpasselige, hvis rotterne er anmeldt hos borgere, som oplyser, at de selv er potentielt smittede, eller at deres nærmeste pårørende er særligt sårbare, fortæller Per Letting.

Generelt vil rottebekæmperne undlade at give hånd, holde minimum to meters afstand til folk, afspritte hænder og bære handsker, og hvis de skal indenfor, vil de også bære maske.

- Vi vil bede folk om selv at tilse fælder indendørs, så vi kommer mindst muligt i tæt kontakt med borgere. Anticimex og rottebekæmperne vil naturligvis gerne vejlede borgerne omkring dette, siger Per Letting.

Anticimex undlader efter aftale med kommunen at gå ind til borgere, som har mistanke om, at de er smittet med coronavirus. Husk at gøre rottebekæmperen opmærksom på det, og ring meget gerne på forhånd og udsæt din aftale.

Anticimex kan kontaktes ved ændring af aftaler om besøg af rottebekæmperen, og hvis man ønsker vejledning om tilsyn med indendørs fælder på tlf. 7514 5822. Kolding Kommunes administrative personale kan kontaktes med generelle spørgsmål om rotter mandag-onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-13 på tlf.: 7979 1500 – tryk 1 for omstilling vedr. rotter.

Artiklen er publiceret 17. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey