Flere projekter og højere bevillingsprocent, samarbejde og vidensdeling går op i en højere enhed med den nye Fundraising-strategi.

Fakta:
Primo september 2018 – Der er udarbejdet samme antal projekter som i hele 2017.
2017: Bevillingsprocent på 47% i 2017.
Primo september: Bevillingsprocent på 73%.

Knapt halvandet år efter vedtagelsen af kommunens fundraising-strategi vol. 2.0 begynder effekten for alvor at vise sig. Bevillingsprocenten er steget markant fra 2017 til 2018.

I 2017 var der succes med 47% af de ansøgninger som fundraising-enheden var med til at udarbejde, og samlet set blev der bevilliget 47% af de penge der blev ansøgt om. Her primo september viser en statusopgørelse, at bevillingsprocenten er steget markant – der er samlet set blevet bevilliget 73% af den samlede sum, som der er blevet ansøgt om indtil nu i 2018.

Årsagen til den øgede succes, skyldes ifølge fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen, en højere kvalitet i de ansøgninger der bliver lavet – og den øgede kvalitet, er en følge af fundraising-strategien.

- Vi udviklede tre koncepter, som beskriver og danner rammerne for hvordan vi arbejder med fundraising her i kommunen. Et af dem vi arbejder ud fra i det daglige er ”Sammen gør vi fundraising mulig”, som handler om at vi skal vidensdele både internt og eksternt. Det ser vi resultatet af nu, vi samarbejder og videndeler meget mere, og det her viser blot hvor vigtigt det er vi arbejder på tværs i organisationen og sammen med foreningerne, og den vej igennem spiller hinanden gode, fortæller fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

Lars Rubusch, formand for vinterbaderforeningen Hop i Fjorden har oplevet effekten og ser positivt på samarbejdet med fundraising-enheden. Allerede i foråret 2017 deltog foreningen i et informationsmøde afholdt af Fundraising-enheden. Et møde, der viste, hvad kommunens fundraisere havde at byde ind med.

- I efteråret kom muligheden så og vi skulle søge penge til vores projekt. Jeg henvendte mig til medarbejderne i Fundraising-enheden, og har kun har oplevet en positiv og imødekommende behandling og samarbejde på alle parametre. Fundraiserne fik et oplæg om foreningens "nerve og liv", foretog en screening af potentielle fonde og udfærdigede ansøgninger med stor ekspertise. Et arbejde vi i foreningen absolut er yderst taknemmelig for, da vi ikke har de kompetencer til at sammensætte en ansøgning med de rette ord og beskrivelse i forhold til fondenes krav, fortæller Lars Rubusch.

Fra Munkensdam Musical er der også rosende ord.

- Vi har nydt stor hjælp fra Koldings Kommunes Fundraisings-enhed, der fra start viste interesse for vores projekt. Samarbejdet og fundraisernes store viden om fonde har været en afgørende faktor i at vi er blevet bevilliget med 25.000 kr. af Tuborg Fonden. Dette gør det muligt for os at opføre den bedst mulige musical. Vi er taknemmelige over for den gratis hjælp Kolding Kommune tilbyder, dette gør det muligt for kulturelle arrangementer at blomstre i Kolding. Vi vil til hver en tid anbefale Fundraising enheden i Kolding Kommune og med sikkerhed give kontakten videre, lyder det fra Kirsten Lave & Gustav Bødker fra Munkensdam Musical.

 

 

Artiklen er publiceret 09. November 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey