De nuværende parkeringslicenser skal udskiftes 1. maj 2019.

Om dags- og månedskort
Du kan købe dags- og månedskort til udvalgte kommunale p-pladser i Kolding midtby. Ved at bruge kortene er du fritaget for den tidsbegrænsning, som gælder på de omfattede p-pladser. I forhold til at parkere på betalingspladserne kan det være billigere at bruge dags- eller månedskort. Læs mere og køb kort på www.kolding.dk/parkering.

Fra 1. maj 2019 kan du ikke længere bruge de nuværende skrabebilletter og månedskort, når du parkerer på de attraktive p-pladser i Kolding midtby. De erstattes af digitale kort. Samtidig kommer skrabebilletter til at hedde ”dagskort”.

”Den nye løsning er mere brugervenlig for bilisterne, bedre sikret mod forfalskning og nemmere at administrere for kommunen,” forklarer trafikplanlægger Maja Meldgaard Grøndberg, Kolding Kommune.

Slut med kort i forruden

De digitale dags- og månedskort kan du købe via www.kolding.dk/parkering fra 28. april. Kortene kan bruges fra 1. maj.

”Når du køber de nye kort, bliver du bedt om at oplyse bilens nummerplade, og hvornår kortet skal være gyldigt. Herefter kan cityassistenterne kontrollere bilen elektronisk ud fra nummerpladen og se, om det parkerede køretøj har gyldigt dags- eller månedskort. Du skal altså ikke længere have et kort liggende i vognens forrude, når du parkerer,” forklarer Maja Meldgaard Grøndberg.

Omfattede p-pladser

Fra 1. maj kan du anvende dags- og månedskort på følgende kommunale p-pladser med tidsbegrænsning.

  • Behrensvej (bag biblioteket)
  • Midtgården
  • Klostergården (lukket fra 11. juni 2019)
  • Riberdyb
  • Slotsallé/Sneglen
  • Slotssøen (forreste række)
  • Ålegården (ved OK-klubben)

Med et digitalt kort er du undtaget fra tidsbegrænsningen, som gælder på den pågældende p-plads, så du f.eks. kan holde der en hel arbejdsdag,” siger Maja Meldgaard Grøndberg og fortsætter:

”Tidligere var flere af betalingspladserne også omfattet af ordningen med skrabebilletter og månedskort. Det vil de ikke længere være fra 1. maj. Til gengæld har politikerne besluttet at indføre tre timers gratis parkering på yderligere 367 p-pladser, hvor man hidtil har skullet betale for at parkere. Disse ændringer vil vi informere udførligt om frem til 1. maj.”

Sådan får du penge tilbage

Hvis du ikke når at bruge dine nuværende skrabebilletter/månedskort før 1. maj, kan du få dine penge tilbage frem til 15. december 2019.

Du kan få penge refunderet på to måder:

  • Henvend dig hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding, i tidsrummet mandag-fredag, kl. 10-14, torsdag dog kl. 10-16.30. Medbring dine ikke-brugte skrabebilletter/månedskort. Når du oplyser dit CPR-nummer, indsættes det resterende beløb på din NemKonto.
  • Send ikke-brugte skrabebilletter/månedskort til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding sammen med dit navn, adresse og CPR-nummer. Herefter indsættes det resterende beløb på din NemKonto.

Beboerlicenser

Også de parkeringslicenser, som er målrettet beboerne i midtbyen, ændres 1. maj. Borgere med en sådan licens får direkte besked fra kommunen om omlægningen.

Spørgsmål

Du kan læse mere om de nye regler på www.kolding.dk/parkering.

Artiklen er publiceret 11. april 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey