Stien mellem Skamlingsbanken og Lillebælt er blevet renoveret til den nye sæson.

Skamlingsbanken syd for Kolding er et populært udflugtsmål, og mange kombinerer besøget med en gåtur ned til Lillebælt gennem skoven. Nu er rutens to hovedstier blevet renoveret til den nye sæson.

”Vi har allerede fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger, så forhåbentlig vil endnu flere besøgende nyde gåturen fra Skamlingsbanken til Lillebælt gennem den smukke gamle skov,” fortæller projektleder Mette List fra Kolding Kommune.

De strækninger, som er blevet renoveret, er stien fra Klokkestablen langs Odderbækken ned til Lillebælt samt den tværgående sti.

”I alt er der kørt 890 tons grus og andre materialer på de godt to km sti, som er blevet renoveret. Den grundige renovering betyder, at stierne er blevet markant bedre at færdes på – også i perioder med meget nedbør. Desuden udskifter vi de to små broer i området inden sommerferien,” oplyser Mette List.

Bedre skiltning

Der er også sat nye skilte op langs hovedstierne, så det bliver lettere at finde rundt i området.

”Skiltningen bliver yderligere forbedret de kommende måneder. I dag går de fleste fra Skamlingsbanken til Lillebælt og retur ad samme vej, men rent faktisk er der en sløjfe, så man kan gå en anden vej tilbage. Ruten kan godt være lidt svær at finde, hvis man ikke er lokalkendt. Det retter vi op på med ny og tydeligere skiltning,” oplyser Mette List.

Flere og bedre stier på vej

De kommende år skal der investeres store beløb i at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som national attraktion. Bl.a. har A.P. Møller Fonden skænket 40 mio. kr. til det ambitiøse projekt, som gennemføres i samarbejde mellem Skamlingsbankeselskabet, Fonden til Bevarelse af Klokkestablen og Kolding Kommune.

”Der kommer f.eks. nyt besøgscenter, formidlingen styrkes, og vi får en ny folkemødeplads. Men flere og bedre stier, som indpasses nænsomt i naturen, spiller også en stor rolle. Stier er en forudsætning for, at folk kan færdes i området og opleve de forskellige dele af Skamlingsbanken uden at belaste og nedslide naturen,” forklarer Mette List.

I 2018 renoveres de eksisterende trampestier i de nye områder, som Kolding Kommune har erhvervet de seneste år. Det drejer sig bl.a. om området nord for Højskamlingen, hvor der er nogle fantastiske udsigtspunkter.

”De områder af Skamlingsbanken, som er knap så kendte, bliver mere tilgængelige, når vi renoverer stierne og giver skiltning og formidling et løft i 2018. Indtil da må man naturligvis gerne gå tur i området. Vi har lavet et midlertidigt stikort, som angiver de eksisterende trampestier,” understreger Mette List.

Stikortet kan du downloade her på siden - pdfhent midlertidigt kort3.63 MB. Du kan også hente en kopi i udstillingslokalet på Skamlingsbanken.

På Skamlingsbankens temaside på kolding.dk kan du følge og læse mere om udviklingsprojektet – www.kolding.dk/skamlingsbanken

 

Artiklen er publiceret 19. maj 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey