For at give svar på så meget som muligt, når vi genåbner skoler og dagtilbud, har vi samlet svarene på en række relevante spørgsmål.

Skoler og daginstitutioner i Kolding Kommune åbner som udgangspunkt onsdag 15.april. Det gælder for skolebørn fra 0.-5.klasse, samt specialtilbud, specialklasser og Ungdomsskolens heldagsundervisning. Klasserne fra 6. – 9. fortsætter med undervisning hjemme. Der vil være enkelte skoler, hvor de ældste i 4. eller 5. klasse måske skal trække den nogle dage. Det sker for at sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I så fald vil eleverne i disse klasser fortsætte med hjemmeundervisning lige som i de sidste uger.

Vi er klar over, at det skaber en bekymring, hvilket mange også har givet udtryk for. Det bliver heller ingen nem opgaver at åbne skolerne og dagtilbud igen, og det kan kun klares i fællesskab. For at give svar på så meget som muligt, har vi samlet svarene på en række relevante spørgsmål. Nogle kan vi give svar på i dag, mens vi i andre tilfælde venter på vejledningen fra ministeriet.

Savner du svar på et spørgsmål, som ikke er på listen, kan du skrive spørgsmålet til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så finder vi svaret og skriver det ind, så alle får glæde af svaret.

Må jeg godt holde mit barn hjemme pga utryghed, uden at få fravær?

Sundhedsstyrelsen har haft skiftende meldinger om børnene skal komme i skole, hvis de eller deres familier er i risikogruppen og om de må blive hjemme. Det er ikke Kolding Kommune, der fastlægger de retningslinjer, og derfor anbefaler vi forældre, der er i tvivl, at følge med på coronasmitte.dk.

Skal de have ekstra tøj med til at være ude?

Svar: ja forældrene skal sørge for at deres barn har tøj på og tøj med til at kunne være udenfor i al slags vejr hele skoledagen – også selvom det kan være regnvejr.

Kan man melde sit barn ind i SFO i Coronaperioden?

Svar: ja det man godt

 

Bliver der tilbudt fjernundervisning, hvis mit barn bliver hjemme?

Svar: Beholder du dit barn fra 0.-5. klasse hjemme, skal du selv stå for undervisningen. Fjernundervisningen fortsætter kun for elever i 6.-10. klasse.

Er der undervisning fuld tid?

Svar: Den undervisning der tilbydes i skolerne fra d. 15. april er nødundervisning. Der vil således ikke være tale om fuld pensum. Skoleskemaet vil også se anderledes ud, og kan ændre sig over dagene

Skal skoleeleverne spritte hænderne i hvert frikvarter?

Svar: Ifølge Sundhedsstyrelsen skal børnene vaske eller spritte hænder hyppigt og som minimum i hvert frikvarter. Hvis eleverne er udenfor, er vaskeservietter ok.

Hvad betyder det at afgangsprøverne er aflyst?

Svar: Det betyder at eleverne i stedet for at skulle til afgangsprøve får standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakterer, så eleverne får fuldt eksamensbevis. Det forventes, at der uddeles standpunktskarakterer i juni.

Hvem forklarer børnene hvad god coronaopførsel i skolen er. Skal de forberedes inden eller tager læreren det i første time?

Svar: Det vil være godt, at forældrene taler det at skulle tilbage i skole igennem med deres barn og giver barnet mulighed for at stille alle sine spørgsmål. Skolen sørger naturligvis også for at gennemgå med alle elever, hvad elever skal gøre i forhold til hygiejne, holde afstand m.m.

 

Hvad sker der med børn, der er i glidende overgang?

Svar: Børnene skal møde op i det GLO-tilbud/på den kommunale skole, hvor barnet er indmeldt fra d. 15. april. I vil naturligvis få en nærmere orientering om, hvordan selve opstarten kommer til at foregå direkte fra skolen, så I bedes holde øje med e-post eller orientere jer på skolens hjemmeside. Alle børn der starter i GLO er overført til skolernes digitale systemer fra 1.4. Forældre kan derfor ikke kontakte daginstitutionen via Intra fra 1. april – kontakten til nuværende daginstitution ang. Nødpasning foregår i stedet telefonisk eller via e-mail eller E-boks. Forældrene betaler SFO-taksten fra 1. april. Dette gælder uanset, at barnet eventuelt har gjort brug af nødpasningen i daginstitutionen til og med 14. april.

 

Følgende praksis gør sig gældende, hvis barnet, er tilmeldt en privat skole fra 1. april:
Her kan det være forskelligt, hvordan de enkelte private skoler planlægger nødpasning og GLO opstart. Den private skole kan vælge, at børnene starter i skolens GLO – herunder også i nødpasning – fra 1. april. På andre private skoler kan det være organiseret som ovenfor beskrevet: dvs. daginstitutionen står for nødpasningen indtil skolerne åbner, hvorefter barnet begynder i GLO på skolen. Som forældre skal I derfor orientere jer hos den kommende, private skole.

Hvornår og hvordan siges der farvel i børnehaven?

Mange børn har ikke haft mulighed for at sige farvel til børnehaven og står overfor et stort skridt med glidende overgangs opstart, og en masse nye børn og helt nye rammer at vænne sig til. Der er i nødpasningsperioden lokalt mellem de enkelte skoler og dagtilbud, blevet arbejdet med at færdiggøre planlægningen således, at børnene får den bedst mulige opstart i GLO. Efter opstarten kan der desuden være behov for særlige aktiviteter sammen med børnene med deltagelse af både dagtilbud og SFO med henblik på at sikre den gode overgang.

Med hensyn til at sige farvel til sin børnehave, kan I tage kontakt til ledelsen i det enkelte dagtilbud for at aftale nærmere om et farvelbesøg, når vi er et stykke på den anden side af genåbning af skoler og daginstitutioner og Corona situationen.

 

Hvordan sikres de børn, der hentes i hjemmet og køres i skole?

For at minimere risikoen for smitte, mens jeres børn transporteres til og fra skole vil følgende være gældende:

  • At busserne, som kun kører med halv belægning, skal organiseres så hvert barn har et dobbelt sæde i bussen.

  • At der i alm. Personbiler (taxa) ikke transporteres børn på forsædet og max. 2 børn på bagsædet, hvilket vil sige det gælder også for de små taxaer, der også transportere elever til og fra skole.

  • At busserne og bilerne rengøres grundigt 1 eller 2 gange dagligt - afhængig af hvor mange kørsler, der foretages i det enkelte køretøj -

  • At forældre følger barnet ind på plads i bussen og fastspænder.

  • En ansat fra skolen henter og løsner eleven i bussen.

  • Børnene skal være klar en time før skolestart.

  • Det kan desværre ikke forventes, at det bliver en kendt chauffør, og ej heller, at det er en fast chauffør på afhentningerne fra hjemmet og institution.

Mit barn har stadig brug for middagslur, hvordan vil det foregå?

Svar: Børnene sover selvfølgelig stadig, præcis ligesom de plejer. På den måde er der ikke ændret på hverdagen. Vi sørger for at der er den nødvendige afstand mellem krybber, madrasser eller hvor de nu sover. Vi sørger også for at sengetøjet bliver vasket efter forskrifterne.

Hvad skal vi selv medbringe?

Svar: I skal medbringe det I plejer at medbringe, f.eks. skiftetøj, madpakke (medmindre der er madordning), regntøj/flyverdragt m.v. Dog må barnet ikke længere have sit eget legetøj med, f.eks. sovedyr eller andet.

Hvis vi holder barnet hjemme, er det så betalingsfri?

Svar:Nej, der er ikke betalingsfri, og der gælder samme regler i hele landet.Mit barn skal starte i børnehave.

Hvordan opdeles i zoner, så vi ikke får store smittekæder?

Svar: Vi har undersøgt hos forældrene hvor stort pasningsbehovet er de første to uger. Gennemsnitligt er det ca. halvdelen af børnene i dagtilbud som får behov for pasning. Vi får selvfølgelig behov for at kalde alt personale ind ligesom der sættes ekstra vikarer på.

Legepladser, som ikke er opdelt på forhånd, zoneopdeles med markeringsstrimler og så er medarbejderne til stede på legepladsen til at sikre at børnene forstår inddelingen fuldt ud. Indendørs fordeles meget færre børn i hver stue. Mange steder er der oprettet, nye midlertidige stuer i institutionens egne bygninger, eller i ny lokaler som er lånt. Børnene forbliver sammen med stue-gruppen hele dagen, og dermed den/de samme voksne.

Hvor mange børn er i hvert område og hvad er voksen nomineringen ift. antal børn?

Svar: Det er forskelligt, da det afhænger af hvor stor lokalet er. De nye og fordoblede arealkrav fra Sundhedsstyrelsen er: Vuggestuebørn skal have 6 m2 og børnehavebørn 4 m2. Normeringen er langt højere end normalt, da de nye krav kræver flere voksne omkring børnene.

Hvordan sikres det at de små i vuggestue, børnehave GLO og små klasser får vasket fingre min hver anden time?

Svar: De voksne sikrer selvfølgelig håndvask hver anden time, så det bliver lagt ind i hverdagen på den enkelte stue. Det vil betyde, at der kommer nogle andre rutiner og rytmer for hverdagen på stuen - både for børn og voksne.

Hvordan kommer indkøringen til at foregå?

Svar: Når et barn starter op i et dagtilbud, er den normale procedure, at et eller begge barnets forældre, er sammen med barnet i dagtilbuddet den første tid. Hvor lang en periode indkøringen strækker sig over og hvor lang tid forældrene er med de enkelte dage, varierer fra barn til barn. Den første dag sker der også typisk det, at barn og forældre vises rundt i institutionen og der er en samtale mellem kontaktpædagogen/ lederen og forældrene.

I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil denne fremgangsmåde ikke kunne bruges i øjeblikket. For at forebygge smitte, skal forældrene så vidt det overhovedet er muligt ikke opholde sig inde i institutionen, der hvor børnene opholder sig og leger. Derfor skal indkøring af nye børn foregå på legepladsen. Barn og forældre besøger efter aftale med institutionen, institutionens legeplads, hvor de også møder kontaktpædagog/leder. Det aftales fra dag til dag, hvornår og hvor længe forældrene er sammen med barnet på institutionens legeplads. Når der skal holdes opstartssamtale, kan det foregå udenfor, hvis forholdene tillader det. Alternativt kan forældre og kontaktpædagog holde den inde, hvis der er et lokale til rådighed, som er placeret sådan, at man ikke skal gå igennem børnenes opholdsarealer.

Gælder de sædvanlige udmeldingsfrister fra dagtilbud og SFO?

Svar: Der er ikke ændret ved gældende opsigelsesfrister for dagtilbud og SFO. Der er en måneds opsigelses frist. Hvis man har yderligere spørgsmål omkring dette, kan Pladsanvisningen kontaktes telefonisk alle hverdage på TLF 7979 1200.

Hvordan sikres mit barn mod smitte?

Se Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til skoler og dagtilbud. Vejledning kan findes her. 

Bliver der ekstra rengøring?

Svar: Ja, der bliver gjort rent efter gældende vejledning. Dog vil der her skulle tages hensyn til lokale forhold på skolen.

Kan børnene trygt opholde sig i skole/dagtilbud?

Svar: Når vi følger Sundhedsstyrelsen vejledning, skulle det ifølge styrelsen være trygt.

Skal de selv have spritdunk medt?

Nej. Skolen/dagtilbud sørger for de nødvendige midler til håndvask og afspritning

Der gælder ikke specielle forhold på skoler og dagtilbud i Kolding Kommune, og du kan derfor finde informationen om sygdom på Coronasmitte.dk

Hvornår er man syg?

Svar: Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Hvornår må ansatte, børn og elever komme i institution/skole?

Hvad gør man når en et barn eller en lærer bliver syg?

Hvis en i hustanden er påvist med COVID-19?

Svar: Sundhedsstyrelsen har haft skiftende meldinger om børnene skal komme i skole. Det er ikke Kolding Kommune, der fastlægger de retningslinjer, og derfor anbefaler vi forældre, der er i tvivl, at følge med på coronasmitte.dk.

Artiklen er publiceret 09. april 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey