En eksemplarisk krans markerede festdagen i Christiansfeld.
Både politkere, beboere og medarbejdere var med til at fejre dagen.

Rejsegilde
Når husets spær er rejst, er der tradition for, at bygherren holder rejsegilde for håndværkerne. Oprindeligt var det for at berolige onde ånder, men de sidste mange år har det været som tak til håndværkerne. Bliver der ikke holdt rejsegilde, risikerer bygherren en "død murer".

Traditionerne blev holdt i ave da der fredag den 21. april 2017 var Rejsegilde på Kongebrocentret i Christiansfeld.

Med rejsegildet på plads, er Seniorudvalgets Udviklingsplan nu meget tæt på at være i mål.

Det er den fysiske udviklingsplan for Seniorområdet 2010-2018 der er omdrejningspunktet for udvidelsen af Kongebro plejecenter. Planen var at nedlægge 4 utidssvarende plejehjem og flytte beboerne til 2 nybyggede plejecentre, samt etablere en mindre udvidelse til dækning af det lokale behov for flere plejeboliger i Christiansfeld, som prognosen viste der ville komme.

Det var altså et af de sidste skridt i udvidelsesplanen, der blev markeret med rejsegildet.

Artiklen er publiceret 21. april 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey