En af de to uglekasser opsættes i et højt træ i Odinsparken i Kolding.
Natuglen er den mest almindelige ugle i Danmark, og den yngler allerede mange steder i Kolding Kommune. Foto: Colourbox

Faktaboks
Natuglen er den almindeligste ugle i Danmark. Man kan høre dens karakteristiske tuden året rundt flere steder i Kolding Kommune – blandt andet i Bramdrup Skov. Natuglen yngler i hule træer, men den har med tiden tilpasset sig manglen på egnede ynglehuller i den danske natur og kan nu også finde på at yngle i åbne reder. Natuglen går villigt i redekasser fremstillet specielt til ugler.
Du kan læse mere om Vild med vilje på kolding.dk/vildmedvilje. På kolding.dk/rotter kan du blive klogere på forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kolding Kommune har opsat to uglekasser i parken ved Odinsvej og Baldersvej i Kolding. Håbet er, at uglerne flytter ind, så de kan hjælpe med til at holde bestanden af rotter nede på en naturlig og giftfri facon.

 

”Ugler vil ikke kunne udrydde rottebestanden i Odinsparken, men forhåbentlig kan et uglepar med unger stresse rotterne så meget, at de får begrænset held med at yngle”, forklarer biolog Line Ankjær fra projektet Vild med vilje ved Kolding Kommune.

Siden november 2016 har kommunen haft 12 giftfrie rottefælder opsat i Odinsparken for at komme rotteplagen til livs.

”Fælderne har vist sig at være ret effektive. Når de efter planen bliver taget ned sidst på året, skal vi helst ikke se en stigning i antallet af rotter igen. Derfor har vi lavet et samarbejde med Vild med vilje-projektet om opsætning af to uglekasser,” forklarer Birgitte Hansen, projektleder i Strategisk rottebekæmpelse.

Uglen er en af rottens naturlige fjender. Et uglepar med unger kan spise mere end 1.000 mus og rotter på en sæson, så det er virkelig en indsats, som batter noget.

Rottens største flyvende fjende er hornuglen. Dem bor der ikke mange af i Kolding Kommune. I stedet satser kommunen på at kunne lokke den mere almindelige natugle til at slå sig ned i de nye kasser i Odinsparken, hvor den vilde natur fik friere vilkår i 2017.

Ideen med Vild med vilje-projekterne er, at kommunen i højere grad lader naturen passe sig selv for at skabe flere og mere varierede leve-, yngle- og skjultesteder for en lang række planter, dyr og svampe. Det kan f.eks. ske ved, at græsset ikke bliver slået så tit, kvasbunker får lov at blive liggende, området afgræsses af får eller kvæg, døde træstammer bliver efterladt til naturligt forfald, osv. Initiativet skal skabe en mere varieret natur til glæde for de mange arter, som har det svært i vores moderne verden, men Vild med vilje skal også give os mennesker spændende oplevelser i naturen.

”På en lang række parametre giver Vild med vilje rigtig god mening. Men det strider også lidt imod de anbefalinger, vi normalt kommer med, når vi hjælper folk med at forebygge rotter. Her slår vi på, at det er vigtigt at rydde op og holde bygninger frie for skjulesteder. De råd er svære at følge i de bynære naturområder, hvor vi satser på Vild med vilje. Her har vi i samarbejde med biologerne udviklet en alternativ strategi – nemlig at skabe bedre vilkår for rotternes naturlige fjender. På den måde kan vi forhåbentlig både få en mere rig natur og fortsætte bekæmpelsen af rotter uden brug af gift,” fortæller Birgitte Hansen.

Initiativtagerne håber, at uglerne bliver opmærksomme på de nye redekasser tids nok til, at der allerede i år kan komme ugleunger i Odinsparken.

 

Artiklen er publiceret 13. Februar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey