OPDATERING: KOGEANBEFALINGEN ER OPHÆVET SØNDAG EFTERMIDDAG (12. juli 2020)

10. juli 2020 er der konstateret colibakterier i drikkevandet fra Søndre Vandværk/TREFOR Vand i Kolding Syd. Der er allerede lukket for vandet fra ledningen, hvor forureningen er konstateret. Efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed anbefales vandværkets forbrugere syd for Kolding Å og Kolding Fjord dog at koge vandet, før de drikker det eller anvender det i husholdningen, da bakterierne kan være i rørene. TREFOR Vand informerer de forbrugere, der har tilmeldt sig selskabets sms-service, direkte pr. sms og i øvrigt på hjemmesiden www.trefor.dk.

Kolding Kommunes har som myndighed drøftet fundet af colibakterier med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. På baggrund heraf har Kolding Kommune bedt TREFOR Vand om straks at orientere vandværkets forbrugere om vandets kvalitet.

Berørte forbrugere informeret direkte

TREFOR Vand sørger selv for at informere vandværkets forbrugere pr. sms til de kunder, der har tilmeldt sig sms-ordningen, og der er er også informeret på TREFOR’s hjemmeside under Driftsinfo. Når nye prøver viser, at vandkvaliteten igen er i orden, får de berørte forbrugere besked fra vandværket om, at kogeanbefalingen er ophævet.

Om vores drikkevand

Drikkevandet fra danske vandværket bliver løbende kontrolleret og har generelt en høj kvalitet. Du kan læse mere om vores drikkevand på www.kolding.dk/drikkevand. Er du i tvivl om, hvilket vandværk dit drikkevand leveres fra, så tjek din seneste opkrævning fra vandværket. På Kolding Kommunes hjemmeside finder du også en funktion, hvor du ved at indtaste din adresse kan finde dit vandværk. Vær opmærksom på, at kogeanbefalingen kun gælder husstande, som får deres vand fra Søndre Vandværk.

Artiklen er publiceret 10. juli 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey