Normalt er der kun mulighed for at bringe varer ud i Koldings gågader mellem kl. 24 og 11. Nu har kommunen givet en midlertidig dispensation der tillader vareudlevering i hele døgnet til alle kommunens detailbutikker.

Kolding Kommune tillader vareudbringning i døgndrift.

For at støtte en hurtig levering af varer til butikkerne, har politiet og Kolding Kommune givet en midlertidig dispensation, så butikkerne kan få leveret varer uanset tidspunkt på døgnet. Her har butikkerne hidtil kunnet få leveret varer mellem klokken 24 og 11.

- Vi bakker selvfølgelig op om initiativet til at få det bedst mulige flow af varer og så handler det også om at skabe den størst mulige fleksibilitet for transportvirksomhederne, forklarer formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville.

Han fastslår at fodgængerne fortsat har fortrinsret til at færdes på gågaderne og appellerer til at varebilerne kører yderst forsigtigt og tager hensyn til de gående.

Dispensation gælder hele Kolding kommune Det er ikke kun butikkerne i og omkring gågaderne i Kolding der er omfattet af den midlertidige dispensation. Den gælder for vareudbringning til alle detailbutikker i hele kommunen.

- Vi befinder os i en meget speciel situation, og vi vil gerne sikre at intet hindrer en hurtig og effektiv udbringning af varer til vores butikker, og derfor har vi givet den midlertidige tilladelse til varelevering til alle butikker hele døgnet, fortæller Jakob Ville.

Den midlertidige dispensation udløber når regeringen melder ud at der ikke længere er behov for vareudbringning i døgndrift.

Artiklen er publiceret 19. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey