Den blå markering viser den strækning af Ålykkegade, som vil være lukket for al trafik i uge 41, 42 og 43. De stiplede linjer med rødt viser stierne fra Vejlevej til Aalykkeskolen, som stadig kan bruges af fodgængere og cyklister under vejarbejdet. Klik på kortet og se det i stor størrelse.
Under vejarbejdet på Ålykkegade er der omkørsel via Skovbogade (markeret med grønt). Klik på kortet og se det i stor størrelse.

I uge 41, 42 og 43 er der vejarbejde på den del af Ålykkegade i Kolding, der grænser op til Aalykkeskolen. Strækningen vil være lukket for al trafik, og der etableres omkørsel via Skovbogade. For at undgå farlige situationer indføres der samtidig venstresving forbudt fra Skovbogade ud på Vejlevej.

”Vi har med vilje lagt vejarbejdet, så det strækker sig ind over skolernes efterårsferie for at begrænse generne for eleverne og skolens medarbejdere. Men i ugen før og efter efterårsferien må børn og voksne belave sig på, at turen til og fra skole kan være lidt mere besværlig,” siger anlægsingeniør Lene Pilt, Kolding Kommune.

I midten af uge 41 er der samtidig indført venstresving forbudt for bilister på Skovbogade, der skal ud på Vejlegade. Det sker, efter der tidligere på ugen opstod farlige situationer, hvor bilister blev utålmodige og tog chancer for at komme ud på Vejlevej.

”Afhængigt af, hvor man skal hen, må man finde en alternativ rute. Det indebærer desværre, at bilister på Skovbogade, som skal nordpå, kommer til at køre lidt længere og bruge lidt ekstra tid, mens vejarbejdet står på,” forklarer Lene Pil.

Renoveringen på Ålykkegade

Arbejdet på Ålykkegade kommer primært til at foregå på strækningen mellem Engstien og Skovbogade. I krydset Skovbogade/Ålykkegade skal der etableres en hævet overflade for at dæmpe hastigheden blandt trafikanterne nær skolen. Herudover renoveres fortovet, og der bliver etableret en ny regnvandsledning.

”Der vil i hele perioden være adgang til Engstien, men den berørte strækning på Ålykkegade vil være lukket 7.-25. oktober for alle trafikanter – også cyklister og fodgængere. I stedet er der adgang til skolen og området i øvrigt via Skovbogade,” forklarer Lene Pilt.

Mulighederne for at vende med en bil på Skovbogade vil være begrænset. Derfor anbefaler Lene Pilt, at forældre, som plejer at køre deres børn i skole, i stedet følger deres børn til skole til fods eller på cykel.

Stierne mellem Vejlevej og skolen benyttes i vid udstrækning af både fodgængere og cyklister, som kommer inde fra byen. Disse stier bliver ikke berørt af vejarbejdet.

Vejarbejdet mellem Engstien og Skovbogade markerer afslutningen på den omfattende renovering af Ålykkegade, som har stået på siden august. Når den sidste strækningen ved skolen er færdig, åbnes der for trafikken i hele området, men der vil stadig være detaljer, som skal finpudses. I slutningen af uge 45 ventes projektet endeligt afsluttet.

Opdatering

Artiklen er opdateret 10. oktober, kl. 10, med oplysningen om venstresving forbudt fra Skovbogade ud på Vejlevej.

Artiklen er publiceret 04. oktober 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey