Det er køretøjer som denne, man lige nu og frem til midt i juni kan møde på landevejene i Kolding kommune.

Kolding Kommune begynder forårsklipningen af græsset langs de kommunale landeveje.

Nu og cirka en måneds tid frem klipper Kommunens Driftsafdeling de 1.330 km vejrabatter, der ligger uden for byzonerne. Vejrabatterne klippes to gange årligt. I den tidlige vækstsæson i maj og juni og igen i august og september.

Græsset langs vejene bliver klippet af tre primære grunde. Det forklarer ingeniør Brian Holm Simmelsgaard fra By- og Udviklingsforvaltningen.

- Græsslåning langs landevejen har både et visuelt, praktisk og trafiksikkerhedsmæssigt formål. Det handler om at give arealerne et velplejet udseende og at sikre, at frø og plantedele ikke spirer og vokser ud i asfalten og ødelægger den. Langt græs er desuden med til at forhindre at vand på vejbanen kan løbe ud i grøfterne, fortæller Brian Holm Simmelsgaard og fortsætter:

- Sidst men ikke mindst klipper vi græsset af hensyn til trafiksikkerheden. Det giver bedre oversigt og skal sikre, at bilisterne kan se kantpæle, tavler og skilte.

Brian Holm Simmelsgaard opfordrer i øvrigt trafikanter, der møder græsklipperne, om at vise hensyn.

- Køretøjet fylder en del, så vis hensyn, kør forsigtigt og hold afstand, hvis du møder det. Der kan være risiko for stenslag. Det kan også være nødvendigt at væbne sig med tålmodighed, hvis man kommer til at ligge bag ved det store køretøj

og der på en strækning ikke er mulighed for at overhale.

 

I forårsmånederne bliver rabatterne klippet i cirka 90 cm’s bredde, men ekstra i vejsving og kryds, hvor oversigtsforholdene er særligt vigtige. Op til frøgræsmarker kan rabatten blive klippet i sin fulde bredde, hvis det er aftalt med de pågældende landmænd.

- Hvert forår har vi borgere, der ringer og undrer sig over, at vi nogle steder klipper hele rabatten i sin totalbredde og andre steder kun omtrent det halve. Når vi klipper græsset helt op til frøgræsmarkerne efter aftale med den enkelte landmand, så er det for, at de undgår krydsbestøvning mellem de vilde græsarter og det dyrkede græs, fortæller Brian Holm Simmelsgaard.

I sensommer-månederne bliver alle rabatter klippet i fuld bredde, blandt andet for at forebygge, at der vokser buskads og træer op.

 

Artiklen er publiceret 16. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey