Den nye daginstitution bliver Koldings største.

Det blev trioen Dansk Boligbyg, Pluskontoret Arkitekter og MOE, der vandt totalentreprisen for en ny daginstitution i Kolding.

I løbet af foråret begynder byggeriet af en ny børneinstitution med plads til ca. 160 børnehavebørn, 80 vuggestuebørn, 10 gæstehuspladser til dagplejebørn og 60 ansatte. En bedømmelseskomité har netop udpeget vinderprojektet og bag det står totalentreprenøren Dansk Boligbyg A/S, tegnestuen Pluskontoret A/S Arkitekter MAA og ingeniørfirmaet MOE A/S.


Fem projekter på højt niveau

Fem totalentreprenører har været prækvalificeret til konkurrencen, og alle fem indleverede et forslag.

- Vi har fået fem projekter på højt niveau og det har været et privilegie at skulle vælge mellem fem kompetente projekter, alle med meget spændende bud på fremtidens børneinstitution. Der bliver noget at glæde sig til, når institutionen står færdig i slutningen af næste år, fortæller formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen.

Vinderprojektet består af fem særskilte huse, der bindes sammen af tre mellembygninger. Hvert hus skal ses som et lille parcelhus og denne opbygning har vægtet højt i bedømmelsen. Det bidrager til at give børn og forældre nærhed og tryghed i en lille og hjemlig ramme, samtidig med, at de får glæde af de fordele, som følger med at være en stor institution.


Genanvendte byggematerialer

Institutionen skal opføres på den såkaldte CF-grund på Lykkegårdsvej i den vestlige del af Kolding, hvor byens tidligere kaserne ligger og nu skal rives ned. Den ny børneinstitution er en del af EU-projektet ’Bedre Brug af Byggeaffald’ og tanken er, at institutionen delvist skal opføres med byggematerialer fra kasernen.

Genanvendelse af byggematerialer har derfor også været et bedømmelseskriterie i konkurrencen og i vinderprojektet er der forslag om, at tegl fra kasernen kan genanvendes på facaderne af de fem hovedhuse, at træ fra kasernen kan fungere som beklædning på nogle af de indvendige vægge, brosten kan genbruges i ankomstområdet, og knust tegl og beton fra kasernen kan være en del af den ny børneinstitutions fundament.


FAKTA om Ny Kildemosen

Den nye daginstitution bliver Koldings største og skal erstatte Daginstitutionen Kildemosen med afdelingerne på Junghansvej og Mosevej og tilføre området ekstra pladser. Den ny børneinstitution får også navnet Kildemosen.

Artiklen er publiceret 10. januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey