01. september 2019
Fritids- og Idrætsudvalget har gennemgået budgettet for 2019 for at finde mulige budgetreduktioner.

01. juli 2019
Byrådet har godkendt nye takster for det kommende år fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020

01. juli 2019
En af Fritids- og Idrætsafdelingens markante ”spillere” gennem 20 år, Hans Præstø har valgt gå på pension.

13. juni 2019
Fritids- og Idrætsafdelingen er flyttet til KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

26. april 2019
Hvad skal dit barn lave i ferien? Du masser af inspiration til en sjov og spændende ferie her.

01. marts 2019
Der er sket en omorganisering på Kolding Stadion. Se hvilke medarbejdere, der dækker de forskellige områder.

29. januar 2019
Ansøgningsfristen for anlægsønsker til budget 2020 med overslagsår 2021 – 2023 er 1. marts 2019

29. januar 2019
Kontaktoplysninger til projektleder Anette Hvidtfeldt projektleder for Bevæg dig for livet.

29. januar 2019
Aktiv Fritid er for børn mellem 6 og 18 år, der ikke i forvejen er aktive i fritiden. Børnene og deres familier får individuel støtte, til at blive en del af de lokale foreninger. Aktiv Fritid vejleder hjemme hos familien, hvor barnet guides ud i foreningslivet.

27. januar 2019
Midlertidig overnatning i f.eks. spejderhytter og klublokaler kan kun ske i lokaler, der er godkendt til overnatning og dermed betragtes som hotellignende bygning.

17. august 2018
Så er 60+FRISK klar med alle efterårets og vinterens aktiviteter, samlet på vores nye hjemmeside.

10. april 2018
Folketinget har vedtaget nogle ændringer til folkeoplysningsloven. Lovændringen betyder, at Kolding Kommune løbende skal offentliggøre foreningers godkendte regnskaber – offentliggørelsen har virkning for regnskabsåret 2017, hvilket betyder, at de offentliggøres i 2018.

21. februar 2018
I forbindelse med fritids- og idrætsanalysen, som blev gennemført i Kolding Kommune i 2017 blev der også gennemført en kapacitetsanalyse.

12. december 2017
Mere fleksibilitet og lettere bookingsystemer. Det skal ifølge ny analyserapport være med til at sikre, at borgere i Kolding Kommunes fortsat vil bruge fritids- og idrætsfaciliteterne og sikre at flere melder sig som frivillige.

18. maj 2017
Fritids- og Idrætsafdelingen arbejder hele tiden på at gøre det lettere at være frivillig og nu kan der søges tilskud gennem den nye Foreningsportal. Efterhånden som vi får udarbejdet ansøgningsformularerne, vil mulighederne blive flere.

19. august 2015
Kolding Stadion råder over et lydanlæg, der lånes ud til foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey