Husk fristen er fredag den 10. januar 2020

 

Ansøgningsformularerne findes på Foreningsportalen

Mind din formand/bestyrelse om, at det nu er muligt at ansøge om tilskud for 2020 på Foreningsportalen - fristen er som altid 10. januar 2020

Er din forening godkendt under Folkeoplysningsloven, har I mulighed for at søge Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2020. Men husk, at fristen er fredag den 10. januar 2020


Mail med information, vejledning og bilag er sendt til foreningens formand og de kasserer, vi har mailadresser på.

Godkendte foreninger hjemmehørende og registreret i Kolding Kommune med medlemmer mellem 0 - 24 år, kan søge kommunalt medlems-/aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.

Foreninger, der er etableret efter 31. december 2019, eller som ikke har gennemført aktiviteter i 2019, kan ikke opnå medlems-/aktivitetstilskud for 2020.

Ansøgninger, som er indtastet efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke imødekommes.

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede kan søge om kommunalt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.

Forudsætningen for udbetaling af lokaletilskud for 2020 er, at ansøgningsfristen overholdes. 

Afregningen vil være som det plejer, dvs. indsend afregningsformular og vedhæft bilag og lejekontrakt. Fristen for indsendelse er dog ændret, og I kan nu indsende afregningen fra den 10. december 2019 til den 1. april 2020.

 

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede i Kolding Kommune skal indsende årsopgørelse/endelig afregning for afholdte lokaleudgifter i 2019. Sammen med opgørelsen skal originalfakturaer samt kvitteringer for lokaletilskudsberettigede udgifter indsendes som bilag.

Regler vedrørende ovennævnte områder kan hentes her på Kolding Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsformularerne kan alene tilgås fra Foreningsportalen - husk du skal være foreningsansvarlig for at have adgang til portalen - ansøgningerne skal være indtastet senest 10. januar 2020

Artiklen er publiceret 19. december 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey