Det er som forening muligt at søge økonomisk støtte

Fritids- og idrætsforeninger har mulighed for at søge økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen.

Der er mulighed for at søge om:


Kompensation for aflyste arrangementer

Ordningen dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020. Deltagere er aktive, ledere og tilskuere. (6.A.)


En midlertidig lønkompensationsordning
Ordningen dækker løn til trænere og andre lønnede, der er hjemsendt i perioden 9. marts til 8. juli med løn uden at arbejde. (6.B.)


Kompensation for faste udgifter

Ordningen gælder virksomheder, foreninger mv.,ved at yde dækning til en andel af de faste udgifter, for eksempel husleje. Dækker i perioden 9. marts til 8. juli 2020, hvis foreningen har omsætningsnedgang på mindst 35 procent (6.C).

 

Detaljeret information om ordningerne

Du får specifikke, opdaterede oplysninger om de enkelte ordninger, link til ansøgningskemaer og myndigheder m.v. i artiklen "Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?" Ordningerne er beskrevet i artiklens afsnit 6 A, B og C.

DGI og DIF fordeler en på pulje på 44 mio. kroner til foreninger efter ansøgning, primært til dækning af tabte indtægter og visse udgifter. Der kan ansøges fra 1. maj til og med 15. maj. Læs om rammer og retningslinjer her. Alle ansøgninger kan ikke forventes imødekommet - nogle vil få afslag, andre kun få en del af det ansøgte.

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger, der er trængt økonomisk på grund af corona-nedlukningen. Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj.

Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet et overblik over deres medlemsforeningers muligheder her.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey