Det er nødvendigt med besparelser i 2019 for at medvirke til at genoprette den økonomiske situation i Kolding Kommune

Byrådet har vedtaget besparelser for 2019 på Fritids- og Idrætsområdet.

Følgende områder er berørt af besparelser:

 

Aktivitetspuljen - det medfører, at det ikke er muligt at søge tilskud fra puljen i resten af 2019.
Eventpuljen - det betyder, det ikke er muligt at søge tilskud fra puljen i resten af 2019.
Uddannelses- og opstartspuljendet medfører, at der i resten af 2019 ikke kan søges tilskud til opstart og/eller udvikling af foreninger samt kursustilskud til kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 10.000 kr. Alm. kurser støttes fortsat.
Powerdagdet medfører, at den udskydes til afvikling i 2020.
Kolding som Elitekommune - det medfører, at der ikke i 2019 kan ydes tilskud til foreninger, der lever op til egne målsætninger i struktureret arbejde i forhold til talentudvikling.
Drift - det medfører, at mindre projektet gennemføres på anden vis.
Tilskud til haller - det medfører at, et tilbagebeholdt beløb til hver selvejende hal ikke kommer til udbetaling.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey