Det er nødvendigt med besparelser i 2019 for at medvirke til at genoprette den økonomiske situation i Kolding Kommune

Fritids- og Idrætsudvalget har gennemgået budgettet for 2019 for at finde mulige budgetreduktioner.

Fritids- og Idrætsudvalget har fremsendt forslag til budgetreduktioner i 2019 på følgende områder:

 

• Aktivitetspuljen
• Eventpuljen
• Uddannelses- og opstartspuljen
• Powerdag
• Kolding som Elitekommune
• Drift
• Tilskud til haller

 

Økonomiudvalget behandler den 17. september de samlede forslag til budgetreduktioner, hvorefter Byrådet træffer den endelige beslutning den 24. september 2019.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey