Der er lavet en række tiltag, der skal begrænse smitten bl. a. anbefales det, at sociale arrangementer aflyses, pdfse mere om tiltagene260.1 KB.

 

pdfDIF har udarbejdet svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med COVID-19, se dem her.328.86 KB

 

De nye retningslinjer og anbefalinger gælder foreløbig fra den 19. september til den 31. oktober

 


Se også de gældende retningslinjer:

Se Kulturministeriets retningslinjer

 

DGI og DIF har udarbejdet retningsliner for åbning af al idræt se dem her.

 

Se DGI’s anbefalinger til opstart af de enkelte idrætter

 

Sundhedsstyrelsens plakat om smitteforebyggelse

COVID-19-smitten i Danmark er fortsat på et højt niveau, og derfor forlænges de nuværende landsdækkende tiltag til og med den 31. oktober. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at få bugt med COVID-19. Vi sender jer derfor igen den allerstørste opfordring til, at vi fortsat hjælper hinanden med at overholde gældende retningslinjer og særligt huske de helt enkle råd om afstand, afspritning m.m.

Fra den 19. september er der indført nye restriktioner og anbefalinger i forbindelse med COVID-19. Vi anbefaler, at aflyse sociale arrangementer i fritids- og idrætslivet og vi anbefaler, at ikke nødvendige arrangementer udsættes eller aflyses.

Forsamlingsforbuddet er med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00 sænket til 50 personer. Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Det vil fortsat være muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned.

Der må maksimalt være op til 500 i det væsentlige siddende personer til stede samtidig ved afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv. Se mere om retningslinjer for arrangementer med op til 500 siddende personer.

Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn m. fl.). Kravet vil gælde ved ankomst til caféen, når man forlader stedet, og når man forlader sin plads ved bordet, f. eks. hvis man rejser sig for at benytte toilettet. Der skal også anvendes mundbind, når man står i baren for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv. 

Serveringssteder skal lukke klokken 22, og der er krav om at skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.

Foreninger med servering også omfattet.

Kravet gælder indendørsservering og altså ikke udendørs.

Det anbefales, at alle sociale arrangementer i forbindelse med bl. a. fritidstilbud aflyses. Det gælder f. eks. fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter fritidsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer. Anbefalingen gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Fritids- og Idrætsafdelingen arbejder fortsat hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse, foreløbig til og med den 31. oktober. Fritids- og idrætsadelingen medarbejdere kan kontaktes via telefon og mail.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey