Byrådet har godkendt nye takster for det kommende år fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020

Takster for haller 55 kr.

Takster for hal 3 Arena Syd 48 kr.

Hejls Multihus 47 kr.

Gymnastiksale, minihaller og øvrige idrætslokaler 24 kr.

Svømmesale 35 kr.

SlotssøBadet og KongeåBadet 45 kr.

Kommunale klublokaler 41 kr. pr. m2

Overnatning på kommunale skoler 12 kr. pr. døgn.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey