Trailcenteret Seest set fra øst. Illustrationer af Tegnestuen Mejeriet, der har udarbejdet skitseprojektet.
Trailcenteret Seest set fra vest. Illustrationer af Tegnestuen Mejeriet, der har udarbejdet skitseprojektet.

Informationsmøde om trailcenter og udviklingsplan for Hylkedalen
Onsdag den 10. april kl. 19-21 inviterer Kolding Kommune og BlueKolding borgere, foreninger og andre interesserede til informationsmøde, hvor man kan høre mere om udviklingsplanerne for Hylkedalen og områderne Seest grusgrav og losseplads. Informationsmødet foregår i Bakkeskolens aula på Seestvej 6-8, 6000 Kolding og kræver tilmelding til mødet
Tilmeldingsfrist er den 8. april.

Du kan læse mere om projekterne på www.kolding.dk/hylkedalen.

Et nyt mødested for fritidsliv i naturen skal skabe mulighed for, at endnu flere kan dyrke aktiviteter i den bynære natur i Kolding. Projektet er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Kolding Kommune. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1,95 mio. kr. kr.

Nyt trailcenter i Kolding skal forbinde by og natur

Det aktive udeliv i Kolding får et løft i fremtiden. Et nyt mødested i naturen skal give mountainbikere, OCR-løbere, vandrere, orienteringsløbere og mange andre i fritidslivet større mulighed for at opleve og dyrke det grønne, når et trailcenter får placering i Hylkedalen i det bynære naturområde ved Seest i Kolding.

Trailcenter Seest skal være et mødested, som understøtter den store interesse blandt danskerne for at dyrke idræt i naturen. Hylkedalen i Kolding rummer, med en varieret natur og landskab, et uforløst potentiale som knudepunkt for naturoplevelser og motion i det fri – for nuværende og nye brugere.


Projektet er ét ud af i alt fem trailcentre, som skal etableres forskellige steder i landet. Det nye center er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Kolding Kommune, og det får placering på kanten mellem by og natur i den sydvestlige del af Kolding by tæt på Seest Idrætspark.

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
”Trailcentrets geografiske placering skaber en unik mulighed for at forløse Hylkedalens potentiale for et aktivt udeliv. Det bliver et oplagt støttepunkt og port til området og er et spændende bud på en facilitet, der kan understøtte en lang række udeidrætter og samtidig skaber synergi med trailcentrets nærmeste nabo – både i dagligdagen og i eventsituationer.”

Søren Rasmussen, formand for Fritids- og idrætsudvalget i Kolding Kommune siger:
”Det er en imponerende ildhu, der er blevet lagt for dagen, af foreninger og borgere i arbejdet med at udvikle trailcentret. Det har være vigtigt for os, at det også kom til at indeholde de servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen. Det er lykkedes og giver foreninger, kommunale institutioner og alle andre mulighed for at gøre endnu mere brug af området. Jeg håber, det kan være med til at inspirere nye brugergrupper til at komme ud, så endnu flere kan bevæge sig for livet.”

Casper Lindemann, konsulent i Danmarks Idrætsforbund siger om projektet:
”Trailcenter Seest ved Kolding er et rigtig godt bud på et bynært trailcenter. Det er porten fra byen og ud i naturen, og det viser på fornem vis, hvordan et klassisk idrætscenter kan opgraderes til også at fungere som støttepunkt for outdooridræt. Jeg tror, mange andre idrætscentre i hele landet kan finde inspiration i det.”

Trailcentre skal bygge bro til et allerede eksisterende fodboldanlæg og tilhørende klubhus og er tiltænkt både foreninger, institutioner, skoler, turister og selvorganiserede for at understøtte den daglige trivsel, sundhed og fællesskab.

Projektet er udviklet gennem en stærk brugerinvolvering, og planerne for den fremtidige brug af trailcentret viser en tydelig deledagsorden for både organiserede og selvorganiserede.

Faciliteten er designet, så den indbyder til det uformelle møde, hvor man kan få information om de lokale spor, klæde om og tage afsted. Den er fleksibel og funktionel indrettet med ophold både ude og inde.

Trailcentret matcher Kolding Kommunes outdoorstrategi, der har til formål at skabe nye udeaktiviteter og mødesteder og samtidig være social løftestang for sårbare grupper. Hylkedalen er udpeget som et hotspot i outdoorstrategien for nye friluftsaktiviteter.

Skitseprojektet er udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet.

Artiklen er publiceret 05. april 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey