Der kan søges om tilskud på maksimalt 10.000 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget har afsat 100.000 kr. til en ny pulje.

Initiativpuljen er etableret for hurtigt og nemt at kickstarte og understøtte en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune gennem borgeres og foreningers nye initiativer. Initiativpuljens formål er ligeledes at understøtte Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikkens fokusområder:

 • fysiske rammer
 • aktiviteter for alle generationer
 • borgeren som medskaber
 • synliggørelse


Du kan læse beskrivelserne af fritids- og idrætsområdets fokusområder i vores pjece.

Puljen kan søges af alle ildsjæle til nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der understøtter en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune til gavn for kommunens borgere. Der lægges vægt på initiativer, der får flere til at være aktive og/eller giver borgerne oplevelser af, hvad fritids- og idrætsområdet har at byde på.

Der kan søges om tilskud på maksimalt 10.000 kr. Forvaltningen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger forud for projektets gennemførelse, hvorefter de forelægges til orientering for Fritids- og Idrætsudvalget.

Ansøgning om tilskud skal kort indeholde følgende oplysninger:

 • ansøgerens navn og adresse
 • begrundelse for ansøgningen herunder budget
 • hvad søges tilskuddet til
 • tilskuddets størrelse

Ansøgningen sendes til fritididraet@kolding.dk

Ifølge reglerne skal der foreligge et regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af projektet.

 • Private arrangementer
 • Drift af aktiviteter
 • Enkeltpersoners udstyr og deltagelse i aktiviteter
Artiklen er publiceret 19. maj 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey