Foreningsportalen

 

 

Er der spørgsmål til Foreningsportalen kan Trine Juhl Damkjær kontaktes på tlf. 79 79 18 42

Fritids- og Idrætsafdelingen arbejder hele tiden på at gøre det lettere at være frivillig og nu kan der søges tilskud gennem den nye Foreningsportal. Efterhånden som vi får udarbejdet ansøgningsformularerne, vil mulighederne blive flere.

 

På nuværende tidspunkt kan der gennem Foreningsportalen søges tilskud fra Foreningspuljen, som dækker tilskud til:

 

 • - Leder- og instruktøruddannelse
 • - Integration af handicappede i foreningslivet
 • - Opstart af nye foreninger
 • - Særlige formål hvor der ønskes fokus på et bestemt indsatsområde
 •  

  Det nye system består af en formular med mulighed for at vedhæfte øvrige bilag. Foreningen vil hele tiden kunne følge med i, hvor langt ansøgningen er, idet der vil stå en status på ansøgningen. Endvidere kan foreningen til årsregnskabet let få et overblik over, hvilke kommunale tilskud, der er udbetalt.

   

   

  Kasserer i Kolding Boldklub, Kurt Pihlmann har allerede indsendt de første ansøgninger om tilskud til leder- og instruktøruddannelse, og Kurt er begejstret over den nye funktion. ”Tidligere har vi skulle bruge meget tid på at få underskrifter fra kursusdeltagerne og hvis man gerne ville sende det elektronisk, skulle det hele scannes før det kunne sendes pr. mail. I det nye system, skal vi bare skrive navn og fødselsdato på deltagerne, vedhæfte diverse bilag og trykke på send. Ansøgningsformularen på Foreningsportalen er let at bruge, og du kan hele tiden følge med i hvor langt ansøgningen er samt få et overblik over, hvilke ansøgninger, der er behandlet og hvilket tilskud, der er udbetalt”.

   

  Artiklen er publiceret 18. maj 2017
  Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey